URPL o nadzorze nad bezpieczeństwem stosowania leków

Autor: URPL/ Rynek Zdrowia • • 04 sierpnia 2014 13:23

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych opublikował komunikat prezesa URPL w sprawie wskazania osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego.

Prezes Urzędu prosi podmioty odpowiedzialne posiadające pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych o wskazanie osoby do kontaktu w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktu leczniczego, która będzie posiadała miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Osoba taka znająca język polski i pracująca w naszym kraju ułatwiłaby zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów oraz fachowych pracowników opieki zdrowotnej, w tym zbieranie wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do oceny przypadku.

Wskazania osoby do kontaktu URPL prosi dokonywać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik do komunikatu, do 30 września 2014 roku. Formularz zgłoszenia powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione przez podmiot odpowiedzialny do reprezentowania.

Jednocześnie Prezes Urzędu, mając na względzie zdrowie publiczne, zwraca się z prośbą do podmiotów odpowiedzialnych o rozważenie możliwości umieszczenia danych ww. osoby na stronie internetowej podmiotów odpowiedzialnych lub przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych.

Więcej: http://www.urpl.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum