URPL o dodatkowych działaniach dot. leków zawierających bisfosfoniany

Autor: URPL/Rynek Zdrowia • • 08 kwietnia 2015 16:36

Na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikowana została informacja ws. dodatkowych działań podjętych w celu zminimalizowania ryzyka martwicy żuchwy spowodowanej lekami zawierającymi bisfosfoniany.

URPL o dodatkowych działaniach dot. leków zawierających bisfosfoniany
Fot. Archiwum

Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency; EMA) zakończyła okresowy przegląd danych dla leku Aclasta (kwas zoledronowy), jednego z leków zawierających bisfosfoniany, którego stosowanie wiąże się z martwicą żuchwy. Agencja doszła do wniosku, że ryzyko martwicy żuchwy nadal jest bardzo małe, ale zaleciła wprowadzenie szeregu działań w celu zminimalizowania tego zagrożenia, w tym aktualizację druków informacyjnych oraz wprowadzenie karty dla pacjenta z przypomnieniem najważniejszych danych.

EMA planuje wprowadzenie podobnych środków dla innych bisfosfonianów podawanych dożylnie i denozumabu, stosowanych w leczeniu osteoporozy lub zapobiegawczo przeciwko powikłaniom kostnym w chorobach nowotworowych, gdyż ich podawanie wiąże się z ryzykiem martwicy żuchwy. Podczas przeprowadzanych obecnie i przyszłych ocen okresowych, zaplanowanych na lata 2015-2016 planowane jest rozpatrzenie działań jakie należy podjąć w odniesieniu do tych leków.

Więcej: www.urpl.gov.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum