Tomków: roczna opłata za prowadzenie apteki to haracz. GIF: takie opłaty funkcjonują w UE

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia02 października 2022 06:00

Propozycję rocznej opłaty, jaką mają ponosić apteki na rzecz GIF, Marek Tomków wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej określił haraczem. Proponuje szukać pieniędzy na nadzór gdzie indziej. GIF odpowiada, że takie rozwiązanie funkcjonuje w innych państwach UE.

Tomków: roczna opłata za prowadzenie apteki to haracz. GIF: takie opłaty funkcjonują w UE
Nowa opłata dla aptek budzi kontrowersje Fot. ShutterStock
  • Propozycja wprowadzenia opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru wzburzyła farmaceutów. Oznacza bowiem dodatkową roczną opłatę nałożoną na apteki
  • Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, współfinansowanie nadzoru nad obrotem nazwał pewnym rodzaju haraczem
  • Ewa Krajewska, GIF, odpowiada, że propozycja nie jest niczym nowych w Europie
  • Współfinansowanie lub finansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej - mówi

"To nowy haracz dla aptek"

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się projekt nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, który wprowadza kilka istotnych zmian. Przede wszystkim pionizację Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Obecnie bowiem wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne podlegają wojewodom.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie nadzoru nad laboratoriami diagnostycznymi w ramach struktury GIF.

Planuje się też wprowadzenie opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru.

Projektowany rozdział 7b "Opłata roczna" zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego.

Propozycja wprowadzenia opłaty dla aptek na nadzór spotkała się z nieprzychylną reakcją środowiska farmaceutów.

Marian Witkowski napisał na Twitterze: "GIF cierpi na tak głęboki deficyt finansowy, że szuka środków na utrzymanie urzędu w kieszeniach właścicieli aptek i innych udziałowców rynku farmaceutycznego, w postaci opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru".

Michał Pietrzykowski: "To nie wyobrażalne. Ci ludzie są oderwani od rzeczywistości. Rządne danin kolejnych to wygłup".

Propozycję w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia" skomentował również Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Współfinansowanie nadzoru nad obrotem nazwał "pewnego rodzaju haraczem". - Apteki mają same sobie zapłacić za funkcjonowanie urzędu państwowego. Przecież już dzisiaj płacą 15 tys. zł za zezwolenie na prowadzenie apteki. Ponoszą bardzo wysokie koszty za każdą zmianę, kiedy na przykład właścicielka apteki  zmienia nazwisko albo zostaje zmieniona nazwa ulicy, przy której mieści się apteka.

- Jeśli GIF brakuje pieniędzy i chcemy usprawnić inspekcję, a jest to celem nas wszystkich, mamy trzy proste propozycje - podpowiada, skąd wziąć pieniądze na inspekcje.

Po pierwsze, należy założyć rejestr i nałożyć opłatę na wszystkie placówki obrotu pozaaptecznego. Mamy ok. 400 tysięcy placówek uprawnionych do obrotu lekami. Jeśli dany sklep odprowadza opłaty za handel alkoholem, niech to samo robi, gdy sprzedaje leki. 

- Druga propozycja to doprecyzowanie zakazu reklamy w taki sposób, aby uwzględnić również usługi farmaceutyczne, które mogą być świadczone, łącznie z obowiązkiem informowania o nich. Jednocześnie proponujemy podniesienie wysokość kar do 100 tys. na każdą aptekę. Jeśli ktoś świadomie naruszy zasady, to wie, ile będzie go to kosztowało - ocenia.

Opcja trzecia to wprowadzenie bardzo wysokich kar za naruszanie przepisów Apteki dla Aptekarza. - Gdybyśmy dzisiaj wprowadzili karę od 1 do 5 mln zł za przejętą nielegalnie aptekę, np. na słupa i zostałoby to potwierdzone prawomocnym wyrokiem, to taka spółka szybko się nauczy, że tego nie wolno robić. Dzisiaj jest bezkarna - mówi szef NRA.

GIF: kwestia opłat nie jest novum w UE

Zapytana o te plany Główna Inspektor Farmaceutyczna, Ewa Krajewska, odpowiada, że propozycja nie jest niczym nowych w Europie.

- Współfinansowanie lub finansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii - mówi Inspektor.

Podaje przykłady: - W Irlandii wpływy ze wszystkich opłat (rocznych i jednorazowych) pobieranych od podmiotów kontrolowanych stanowią 82 procent finansowania agencji HPRA, w Wielkiej Brytanii jest to 67 procent finansowania agencji MHRA. Taki model funkcjonuje również w Bułgarii, Chorwacji, Danii, Łotwie, Finlandii i Belgii.

Uzasadnia, że punktem wyjścia dla wprowadzanych zmian organizacyjnych Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest potrzeba zwiększenia efektywności działań Inspekcji oraz zapewnienia skutecznego, lepiej skoordynowanego nadzoru nad rynkiem farmaceutycznym oraz potrzeba ujednolicenia i zoptymalizowania działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- Główny Inspektor Farmaceutyczny stawia sobie za cel zagwarantowanie sprawnie funkcjonującego łańcucha dystrybucji farmaceutycznej, będącego warunkiem zapewnienia fizycznej dostępności produktów leczniczych. W centrum zainteresowania Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest pacjent i to dla niego podejmowane są próby usprawnienia systemu ochrony zdrowia w zakresie rynku farmaceutycznego.

- Proponowane rozwiązania organizacyjne PIF sprowadzają się wyłącznie do zabezpieczenia lekowego pacjentów. Poruszona kwestia opłat nie jest novum na rynku farmaceutycznym funkcjonującym w UE oraz nie stanowi jedynej zmiany w proponowanych zmianach ustawowych, a jeden z jej elementów, który szerszemu omówieniu zostanie poddany podczas procesu legislacyjnego w konsultacjach publicznych - podkreśla.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum