Terapie celowane w raku płuca: zmieniają się schematy leczenia

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 24 września 2009 08:20

Rocznie w Unii Europejskiej odnotowuje się 486 tys. nowych zachorowań na raka płuc, stwierdza się 430 tys. zgonów. Lekarze wprowadzają nowe, skuteczniejsze leczenia raka płuca ponieważ lepiej poznano czynniki predykcyjne.

Terapie celowane w raku płuca: zmieniają się schematy leczenia
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

– O ile można zauważyć spadek liczby zachorowań na raka płaskonabłonkowego, dramatycznie wzrosła zachorowalność na raka gruczołowego, który stanowi już ponad 50 proc. nowych zachorowań – stwierdza doktor Mariusz Kowalski, z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii w Warszawie.

Statystyki pokazują, że w porównaniu do innych rodzajów nowotworów, w przypadku raka płuc, przegrywamy walkę o życie pacjentów. Porównując dane dotyczące mediany przeżyć na raka płuca w porównaniu do raka piersi na bazie angielskiej ponad 20 tys. chorych wynika, że odsetek przeżyć jednorocznych u chorych z rakiem piersi wynosi ponad 96 proc., w raku płuca tylko 41 proc.; przeżyć 5-letnich analogicznie: 70 proc. i 12 procent.

Jednocześnie doktor Kowalski zwraca uwagę na zmieniające się standardy leczenia.

- Jeszcze do niedawna chory był kwalifikowany do odpowiednich metod leczenia w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego, ocenianego na podstawie wielkości guza i stanu węzłowego, według klasyfikacji z 1997 roku. To się właśnie zmieniło – mówi doktor i wyjaśnia: - W tym roku zaproponowano nową klasyfikację stopnia zaawansowania klinicznego. Stworzyły ją cztery organizacje, po przeanalizowaniu ponad 100 tys. przypadków chorych. Pomimo wzrostu zachorowań na raka niedrobnokomórkowego, odnotowano większą częstość rozpoznawania pierwszych stopni zaawansowania, które jest łatwiej wyleczyć i uzyskać dłuższą medianę przeżycia.

Zmieniają się również schematy leczenia. Do niedawna lekarz miał do wyboru: leczenie chirurgiczne, radioterapię albo leczenie skojarzone. Specjaliści dysponowali danymi z metaanaliz, które potwierdzały, że pacjent odniesie lepszy skutek po zastosowaniu schematów dwulekowych z pochodnymi platyny, niż po podaniu monoterapii. Były też dowody, że lepiej jest stosować schematy zawierające cisplantynę, niż karboplatynę. Natomiast otwartym pytaniem był wybór właściwego dwulekowego schematu: - Wybór, czy ma być to paklitaksel, gemcytabina, docetaksel czy pemetreksed wynikał z kontraktu ośrodka, jego doświadczenia czy dostępości leczenia – stwierdził doktor Kowalski.

- To się zmieniło od ubiegłego roku. Kiedy wykonano analizę podtypu histopatologicznego, okazało się, że chorzy z rozpoznanym rakiem gruczołowym, niepłaskonabłonkowym, którzy otrzymywali schemat platyny z pemetreksedem, żyli dłużej i mieli lepsze współczynniki odpowiedzi niż chorzy którzy otrzymami schemat z gemcytabiną – informuje onkolog.

Doktor zwraca uwagę, że dotąd specjaliście musiało wystarczyć rozpoznanie, czy ma doczynienia z rakiem niedrobnokomórkowym czy drobnokomórkowym. - Dzisiaj takie rozróżnienie przestaje wystarczać. Efekt leczenia zależy od podania konkretnego schematu leczenia, dostosowanego do rozpoznanego rodzaju raka.

Mówiąc o lekach ukierunkowanych molekularnie, doktor podaje przykład leku, który był niegdyś zarejestrowany w USA, potem wycofany z rynku, a teraz nastąpił jego wielki „come back“.

W badaniach porównawczych, w jednej grupie chorych z rozpoznanym rakiem gruczołowym, zastosowano w I linii leczenia chemioterapię, a w drugiej gefitynib w monoterapii. Okazało się, że nie ma różnicy zmiennych statystycznych, a mediany przeżyć są porównywane w obu grupach. Istotną różnicę zauważono dopiero po wykonaniu oceny tzw. czynników predykcyjnych.

Stwierdzono, że na leczenie inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR, do których należy gefitynib, odpowiedzieli pozytywnie i znamiennie żyli dłużej pacjenci z rozpoznaniem raka niedrobnokomórkowego, gruczołowego i u których stwierdzono mutacje receptora EGFR.

- Na terapie celowane trzeba znaleźć „target populacyjny“, który odniesie znamienną korzyść z zastosowanego leczenia. Tak się stało w przypadku gefitynimu, w pierszej linii leczenia. Ponieważ są to bardzo drogie terapie, trzeba selekcjonować chorych. Po co leczyć chorego, skoro od początku wiemy, że nie odniesie korzyści – dodaje doktor Kowalski.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze