Technik farmaceutyczny sam na dyżurze w aptece? Jest odpowiedź MZ

Autor: oprac. LJ • Źródło: Sejm01 kwietnia 2022 09:00

Technik farmaceutyczny sam podczas dyżuru apteki? Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pytanie, czy przewiduje umożliwienie technikom farmaceutycznym samodzielne pełnienie dyżurów.

Technik farmaceutyczny sam na dyżurze w aptece? Jest odpowiedź MZ
Czy technik farmaceutyczny może być sam na dyżurze w aptece? Fot. PTWP
  • Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje umożliwienie technikom farmaceutycznym samodzielne pełnienie dyżurów?
  • MZ odpowiada: nie przewiduje się takiej ewentualności w projekcie ustawy refundacyjnej i jest ona wykluczona w jakiejkolwiek perspektywie czasowej
  • Jak przekazał wiceminister Maciej Miłkowski w Polsce mamy 36 900 magistrów farmacji i 12 144 apteki. Na jedną aptekę ogólnodostępną przypada statystycznie ok. 1,971 farmaceuty

 

Technik farmaceutyczny w aptece sam na dyżurze?

Posłanki Iwona Maria Kozłowska i Iwona Hartwich przygotowały interpelację, w której pytały ministra, jak zamierza rozwiązać problem braku dyżurów aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, biorąc pod uwagę małą liczbę farmaceutów w Polsce przypadających na jedną aptekę.

"Z informacji uzyskanych od właścicieli aptek wynika, że liczba magistrów farmacji jest w Polsce niewystarczająca, a zgodnie z przepisami technicy farmaceutyczni mogą pełnić dyżury tylko wraz z magistrami farmacji. Natomiast rady powiatów zmuszone do nałożonego obowiązku ustalania nocnych i świątecznych dyżurów aptek ogólnodostępnych nie mają możliwości realizacji tego wymogu, ponieważ nie są właścicielami aptek i pracodawcami aptekarzy. Problemem są również ograniczone zasoby kadrowe. Coraz częściej zdarzają się pozwy aptekarzy do wojewódzkich sądów administracyjnych, które przychylają się do ich uwag o niewykonalności uchwał rad powiatów" - podkreśliły w piśmie.

Zadały ministrowi kilka pytań, w tym również o to, czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje umożliwienie technikom farmaceutycznym samodzielne pełnienie dyżurów?

W odpowiedzi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpisał, że "nie przewiduje się takiej ewentualności w projekcie ustawy refundacyjnej i jest ona wykluczona w jakiejkolwiek perspektywie czasowej. Kwestia możliwości wykonywania czynności fachowych w aptece ogólnodostępnej przez technika farmaceutycznego pozostaje z resztą bez związku z ekspedycją świąteczną i nocną".

Dodał też, że w ramach konsultacji publicznych projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, w której zaproponowane zostały m.in. zmiany do ustawy Prawo farmaceutyczne, znalazły się regulacje dotyczące sposobu ustalania dyżurów aptecznych.

- W omawianym projekcie przewidziano określone mechanizmy rekompensat finansowych dla podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne wyznaczone do pełnienia dyżurów - napisał.

W Polsce przypada 1,971 farmaceuty na aptekę

Przy okazji podał też aktualne dane dotyczące liczby farmaceutów, powołując się na dane Naczelnej Izby Aptekarskiej – aktualnie na rynku funkcjonuje 36 900 magistrów farmacji. W Polsce funkcjonują 12 144 apteki.

Należy szacować, że na jedną aptekę (dowolnego rodzaju) mogłoby statystycznie przypadać ok. 3,04 farmaceuty. Należy przy tym wskazać, że liczba magistrów farmacji ogółem nie jest tożsama z liczbą magistrów farmacji zatrudnionych w aptekach. Po drugie apteki dzielą się na ogólnodostępne, zakładowe i szpitalne.

Dodał, że Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje precyzyjnymi danymi, ilu magistrów farmacji zatrudnionych jest akurat w aptekach ogólnodostępnych, natomiast dane za rok 2020 (za rok 2021 nie zostały jeszcze ogłoszone) co do liczby magistrów farmacji zatrudnionych w aptekach wszystkich typów oraz w punktach aptecznych podaje Główny Urząd Statystyczny w opracowaniu „Apteki i Punkty Apteczne w 2020 r.”.

Zgodnie z tym dokumentem, pod koniec 2020 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych, szpitalnych oraz punktach aptecznych pracowało 26,2 tys. magistrów farmacji (co daje ok. 71 proc. wszystkich magistrów farmacji) i jest to wartość stosunkowo stała (przyjmując wartości z lat wcześniejszych).

Spośród łącznej liczby działających aktywnie w Polsce wszystkich rodzajów ww. podmiotów, zgodnie z danymi Rejestru Aptek CSIOZ według stanu na dzień 28 marca 2022 r. wynoszącej 13 307 aktywnych podmiotów, apteki wszystkich typów łącznie to 12 144 podmioty, z czego apteki ogólnodostępne to 11 871 (różnica wynosi 1 436 podmiotów, czyli ok. 10,8 proc. z łącznej liczby wszystkich aptek, jak również punktów aptecznych).

- Odnosząc te wartości do wskazanej wyżej liczby 26,2 tys., można przyjąć w przybliżeniu, że w aptekach ogólnodostępnych zatrudnienie znajduje co najmniej ok. 23,4 tys. magistrów farmacji. Odnosząc wskazaną liczbę farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych do wskazanej wyżej liczby tych aptek, które są aktywne, dane wskazują, że na 1 aptekę ogólnodostępną przypada statystycznie ok. 1,971 farmaceuty - podał wyliczenia wiceminister.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum