Technik farmaceutyczny nie może testować na COVID-19. Stanowisko MZ

Autor: oprac. LJ • Źródło: Ministerstwo Zdrowia23 marca 2022 08:00

Testowanie w kierunku COVID-19 mogą wykonywać tylko farmaceuci w ramach opieki farmaceutycznej. Nie ma możliwości wykonywania tej działalności w namiotach na zewnątrz lokalu apteki.

Technik farmaceutyczny nie może testować na COVID-19. Stanowisko MZ
Jeśli testy na COVID-19, to tylko w aptece i przez farmaceutę Fot. PAP/Zbigniew Meissner
  • Czy testy w kierunku COVID-19 mogą też wykonywać technicy farmaceutyczni w punktach aptecznych?
  • Resort zdrowia odpowiada, że nie. Testować mogą tylko farmaceuci i tylko w lokalu apteki
  • Nie ma możliwości wykonywania tej działalności w namiotach na zewnątrz lokalu apteki

Testowanie tylko przez farmaceutę i tylko w aptece ogólnodostępnej

Do Ministerstwa Zdrowia wpłynęła petycja dotycząca umożliwienia przeprowadzenia testów antygenowych w kierunku COVID-19 w punktach aptecznych, namiotach ustawionych poza lokalem apteki oraz wykonywania ich przez techników farmaceutycznych.

Taką możliwość przewidziano dla farmaceutów w aptekach, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski w odpowiedzi przypomina, że testowanie w aptekach zostało wprowadzone jako dodatkowy wariant możliwości przeprowadzania testów, dywersyfikujący potencjalne miejsca poddawania się tego rodzaju badaniom.

"Umożliwienie farmaceutom przeprowadzania wymienionych badań diagnostycznych w aptekach ogólnodostępnych było pożądane, gdyż pandemia COVID-19 jednoznacznie potwierdziła wysokie kompetencje zawodowe farmaceutów oraz umiejętność szybkiej reorganizacji pracy aptek w sytuacji wymagającej szybkiego i skutecznego działania na rzecz pacjentów" - czytamy w informacji.

Badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 wpisują się również w szeroko rozumianą opiekę farmaceutyczną. Jest to jedno z badań, które zostało uwzględnione w wykazie badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę sprawującego opiekę farmaceutyczną, uwzględniając potrzeby pacjentów, ich bezpieczeństwo oraz możliwości lokalowe i techniczne, którymi dysponują apteki ogólnodostępne.

Wiceminister podkreśla, że badania diagnostyczne, w tym testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2, mogą być wykonywane jedynie przez farmaceutę i to tylko w aptece ogólnodostępnej.

Nie można testować w namiotach na zewnątrz lokalu apteki

Przedstawiciel resortu zdrowia powołuje się na przepisy Prawa farmaceutycznego, zgodnie z którymi testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 zakażenia mają odbywać się w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej.

Każda działalność apteczna, a za taką należy uznać również działalność polegającą na sprawowaniu przez farmaceutę opieki farmaceutycznej, powinna odbywać się wyłącznie w ograniczonej fizycznie przestrzeni stanowiącej lokal apteki ogólnodostępnej.

Wynika to wprost z faktu, że zezwolenie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na prowadzenie apteki wydawane jest na konkretny, fizycznie wyodrębniony lokal. Lokal, w relacji do którego ustawodawca bardziej albo mniej bezpośrednio przewidział wymagania w przepisach szeregu rozporządzeń, począwszy od dotyczącego wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej, jak i pomocniczej apteki, poprzez dotyczące wymagań dla lokalu apteki, na rozporządzeniu dotyczącym wymogów opisu technicznego lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną oraz rozporządzeniu w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, skończywszy.

- To oznacza, że nie ma możliwości wykonywania działalności aptecznej w inny sposób, niż poprzez ograniczenie tej działalności do samego lokalu apteki. W szczególności nie ma możliwości wykonywania tej działalności w namiotach na zewnątrz lokalu apteki - podkreśla MZ.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum