Ta firma farmaceutyczna jest strategiczną dla bezpieczeństwa państwa. Jest projekt ustawy

Autor: LJ • Źródło: Sejm26 października 2022 10:04

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA zostają uznane za spółkę o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu. Jest projekt ustawy w tej sprawie

Ta firma farmaceutyczna jest strategiczną dla bezpieczeństwa państwa. Jest projekt ustawy
Polfa Tarchomin spółką strategiczną Fot. AdobeStock
  • Jest projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
  • Na listę spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu zostały wpisane Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA
  • Uzasadnienie: biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych należy podjąć wszelkie działania mogące zapewnić ciągłość dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Polfa Tarchomin - spółka o strategicznym znaczeniu

Do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, celem przepisów jest wprowadzenie rozwiązania gwarantującego zwiększenie stabilności składu rad nadzorczych i zarządów spółek o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, w branży paliwowo-energetycznej i farmaceutycznej. W tym drugim przypadku spółką, której dotyczy projekt, są Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA.

"W warunkach występującego aktualnie zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa państwa kluczowe jest także stworzenie możliwości prowadzenia przez państwo skutecznej polityki lekowej, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia w przyszłości sytuacji kryzysowych należy podjąć wszelkie działania mogące zapewnić ciągłość dostaw produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Uzasadnia to wpisanie spółek z branży farmaceutycznej na listę spółek wyłączonych z możliwości zbywania akcji należących do Skarbu Państwa oraz uznanie ich za spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu" - podkreślono.

Projekt wprowadza zmiany w zakresie kadencyjności - kadencja organów nadzorczych i organów zarządzających spółek jest wspólna i trwa 5 lat.

Wprowadza też możliwości ograniczenia wydatków związanych z wypłatą odpraw i odszkodowań. Wypłata odprawy zostaje zmniejszona do jednokrotności części stałej wynagrodzenia, natomiast wysokość odszkodowania do wartości 75% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego.

Rada do spraw bezpieczeństwa narodowego

Jednocześnie projekt zakłada powołanie Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego.

W skład Rady ma wchodzić 5 członków powoływanych przez:

  • Sejm – trzech członków,
  • Senat – jeden członek,
  • Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – jeden członek.

Kadencja członków Rady trwa 6 lat.

Do zadań Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego należy wydawanie opinii w sprawie odwołania członków organów nadzorczych oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach członków organów zarządzających spółek.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum