Szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest rekomendacja finansowania

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia23 czerwca 2022 19:30

Pojawiła się opinia Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotycząca szczepień przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Rada zarekomendowała je do finansowania w ramach programów zdrowotnych, podobnie jak kampanie informacyjne.

Szczepienia przeciw odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Jest rekomendacja finansowania
Odkleszczowe zapalenie mózgu. Rada rekomenduje finansowanie szczepień na terenach endemicznych. Fot Shutterstock
 • Na ostatnim posiedzeniyRada Przejrzystości AOTMiT wydała szereg nowych rekomendacji do finansowania terapii
 • Jedną z nich jest szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu
 • Rada wskazała też za godne finansowania działania informacyjno-edukacyjne w zakresie profilaktyki tej chorby

Odkleszczowe zapalenie mózgu jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego wywoływaną przez wirusy. Zakażenie przenoszone jest podczas ukłucia przez kleszcze.

Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku ukąszenia przez zakażonego
kleszcza lub rzadziej drogą pokarmową w wyniku spożycia niepasteryzowanego mleka zakażonych zwierząt. Przebieg choroby: po fazie zwiastunów, trwającej do 7 dni, z objawami grypopodobnymi, nudnościami, wymiotami, biegunką większość chorych ulega samoistnemu wyleczeniu.

U części zakażonych dochodzi do fazy neuroinfekcji przebiegającej pod postacią zapalenia opon mózgowordzeniowych, zapalenia mózgu i/lub móżdżku lub zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego.

Początkowo wirusy namnażają się w komórkach skóry i okolicznych węzłach chłonnych, a następnie dostają się do naczyń krwionośnych. W tym okresie dochodzi do zakażenia różnych komórek organizmu, co manifestuje się wystąpieniem objawów zwiastunowych.

Opinia Rady Przejrzystości: finansowanie zasadne

Rada Przejrzystości przy AOTMiT na swoim ostatnim posiedzeniu 20 czerwca rozpatrywała szereg zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów. Jednym z nich była profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu. Rada wyraziła opinię, że zasadne byłoby finansowanie w ramach programów polityki zdrowotnej:

 • szczepień ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu populacyjnych osób zamieszkujących na terenach endemicznych KZM (wg WHO ≥ 5 przypadków/100 tys. mieszkańców), w skali jednostki administracyjnej aplikującej o program;
 • działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki kleszczowego
  zapalenia mózgu o tematyce, formach przekazu i sposobach dystrybucji
  uzależnionych od konkretnych odbiorców docelowych: personelu medycznego, podróżnych do obszarów endemicznych, ogółu mieszkańców
  lub dzieci.

Duża śmiertelność, zachorowalność i koszt szczepionki

KZM jest chorobą obciążoną dużą śmiertelnością (2-10%), koniecznością interwencji w oddziałach intensywnej terapii, znacznymi ubytkami neurologicznymi i powikłaniami po wyzdrowieniu (25-45%), z trwałym kalectwem włącznie.

Izolacja chorych z KZM nie jest konieczna, choroba nie przenosi się między ludźmi. Czynnikami ryzyka KZM są długotrwałe przebywanie lub praca na terenach leśnych oraz spożywanie nieprzetworzonego mleka zwierząt hodowanych na terenach endemicznego występowania choroby.

Zachorowalność na KZM w Polsce w 2020 r. według danych NIZP PZH-PIB: 158 osób (0,41/100 tys.) vs. 265 osób (0,69/100 tys.) w 2019 r. Najwyższe wskaźniki zachorowalności odnotowano w woj. podlaskim (6,63/100 tys.) i warmińsko-mazurskim (2,11/100 tys. mieszkańców), a najniższe w woj. podkarpackim, śląskim, lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, gdzie nie odnotowano zachorowań (0,00/100 tys. mieszkańców), w pozostałych województwach zachorowalność utrzymywała się poniżej 1/100 tys. mieszkańców.

- Brak prawidłowo przeprowadzonej diagnostyki serologicznej u chorych z objawami neuroinfekcji oraz brak prawidłowo przeprowadzonego wywiadu ukierunkowanego na ukąszenie kleszcza wpływa na niedoszacowanie wskaźników epidemiologicznych KZM w Polsce (np. w 2019 r. przy 265 przypadkach KZM, ale aż 2056 przypadkach zapalenia mózgu i/lub opon mózgowo-rdzeniowych czynnika etiologicznego nie ustalono) - podkreśliła Rada Przejrzystości AOTMiT.

Biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów

Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
28 października 2021 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2022 r. szczepienie przeciw kleszczowego zapalenia mózgu jest szczepieniem zalecanym osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu tej choroby, w szczególności: zatrudnionym przy eksploatacji lasu, stacjonującemu wojsku, funkcjonariuszom straży pożarnej i granicznej, rolnikom, młodzieży odbywającej staże i praktyki zawodowe, osobom często podejmującym aktywność fizyczną poza pomieszczeniami (biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi) i innym osobom podejmującym aktywność na świeżym powietrzu (turyści, uczestnicy obozów i kolonii).

Koszt szczepionki w ramach szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu, natomiast badania kwalifikacyjne i wykonanie szczepienia finansowane są przez płatnika publicznego w POZ i AOS. Dostępne szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu umożliwiają profilaktykę swoistą w populacji dzieci od 1 r.ż., młodzieży i dorosłych w cyklu szczepień podstawowych i przypominających z możliwością modyfikacji cyklu.

- Koszt szczepionki stanowi istotny, acz nie jedyny, czynnik ograniczający ilość realizowanych szczepień i wskaźnik wyszczepienia populacji - wyjaśniła Rada Przejrzystości przy AOTMiT.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum