Stefan Bogusławski i Piotr Mierzejewski w radzie nadzorczej Nano Group

Autor: oprac. LJ • Źródło: Nano Group27 stycznia 2022 07:29

Od 25 kutego 2022 roku Stefan Bogusławski oraz Piotr Mierzejewski wejdą do składu zarządu spółki Nano Group. Obaj mają doświadczenie naukowe i biznesowe.

Stefan Bogusławski i Piotr Mierzejewski w radzie nadzorczej Nano Group
Stefan Bogusławski dołącza do zarządu spółki NanoGroup Fot. NanoGroup
  • 25 stycznia 2022 rada nadzorcza spółki Nano Group powołała do składu zarządu Piotra Mierzejewskiego oraz Stefana Bogusławskiego
  • Obejmą swoje funkcje od 25 lutego 2022 roku
  • Prezes zarządu Marek Borzestowski i członek zarządu Adam Kiciak złożyli rezygnacje ze skutkiem od 24 lutego 2022 roku
  • Marek Borzestowski planuje kontynuować dalszą współpracę w ramach rady nadzorczej spółki, po zakończeniu sprawowania funkcji w zarządzie

Ekspert z urzędniczym doświadczeniem

Piotr Mierzejewski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, specjalizował się z farmakologii klinicznej.

To były doradca Ministra Zdrowia ds. polityki lekowej, współtwórca powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce; odpowiadał m.in. za politykę lekową w Krajowym Związku Kas Chorych. Współtworzył Mazowiecką Regionalną Kasę Chorych.

Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Brał udział w negocjacjach dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w obszarze farmacji i był odpowiedzialny za wdrożenie dyrektyw UE w dziedzinie farmacji do polskiego porządku prawnego.

Był powołany do utworzenia Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Piotr Mierzejewski Fot. Nano Group.jpg
Piotr Mierzejewski Fot. Nano Group.jpg

Pracował na rzecz Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie był zaangażowany w konsolidację systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, odpowiadał za politykę lekową i refundację leków.

Najpierw jako wiceprezes, a później prezes, tworzył i uczestniczył w działaniach operacyjnych firmy biotechnologicznej Euroimplant SA. Jednocześnie pracował jako asystent, najpierw w Katedrze Farmakologii i Farmakologii Klinicznej, a później w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Po zakończeniu kariery w sektorze publicznym założył prywatną firmę konsultingową, którą nadal zarządza. Współpracuje z międzynarodowymi firmami farmaceutycznymi w zakresie związanym z wprowadzaniem nowych technologii na polski rynek.

Stefan Bogusławski - naukowiec i analityk

Stefan Bogusławski to absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Tytuł lekarza medycyny uzyskał w 1985 roku. 

Jest głównym specjalistą w Zakładzie Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH. Jednocześnie działa w ramach założonej w 2020 roku spółki konsultacyjnej Ennoia.

Od prawie 30 lat zajmuje się badaniami i doradztwem na, szeroko pojętym, rynku zdrowia.

Przed rozpoczęciem pracy w biznesie, Stefan Bogusławski pracował naukowo i dydaktycznie na stanowisku asystenta naukowo-badawczego w Zakładzie Biofizyki I Biomatematyki CMKP w Warszawie oraz II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii I Neurologii w Warszawie.

Jego późniejsze doświadczenie zawodowe obejmuje wieloletnie kierowanie Sequence i PEX PharmaSequence - polskimi firmami doradczo-badawczymi, a także oddziałem polskim oraz regionem Europy Środkowej w IMS Health (obecnie IQVIA) oraz firmą badawczą Azyx Polska.

Jest autorem szeregu wystąpień na wielu konferencjach w Polsce i za granicą oraz publikacji w prasie ogólnej oraz fachowej dotyczących polskiego rynku zdrowia, a w szczególności rynku leków.

Uczestnik szeregu polskich i zagranicznych kursów oraz szkoleń w zakresie zarządzania ogólnego (w tym w INSEAD), finansów, marketingu, komunikacji, umiejętności sprzedażowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

NanoGroup S.A. jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych.

W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoSynth sp. z o.o., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych.

W ramach działalności grupy kapitałowej NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum