Spory pomiędzy właścicielami sieci aptek a inspekcją farmaceutyczną. Raport Rzecznika MSP

Autor: LJ • Źródło: Biuro MŚP, Rynek Zdrowia17 września 2021 13:56

W opinii Rzecznika MŚP, ocena inspekcji farmaceutycznej w zakresie cofania zezwoleń na prowadzenie aptek w związku z zawarciem umów franczyzowych, jest nieprawidłowa.

Spory pomiędzy właścicielami sieci aptek a inspekcją farmaceutyczną. Raport Rzecznika MSP
Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne w wydawanych decyzjach wskazywały, że poprzez zawarcie umów franczyzy franczyzodawcy uzyskują kontrolę i wpływ na danego przedsiębiorcę (fot. PTWP)
  • Rzecznik MSP analizuje przepisy i sprawy, na których tle powstawały spory pomiędzy przedsiębiorcami a organami inspekcji farmaceutycznej w zakresie cofania zezwoleń na prowadzenie aptek
  • Część postępowań dotyczy przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne w ramach umów franczyzowych 
  • Inne sporne sprawy to nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w związku z tzw. niedozwoloną reklamą aptek

Wydział Interwencyjno-Procesowy pod kierunkiem Jacka Cieplaka, zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował raport pt. "Wpływ zmian przepisów prawa farmaceutycznego na prowadzenie aptek ogólnodostępnych w świetle wniosków o interwencję kierowanych do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców".

50. stronicowy raport dotyczy głównych problemów w zakresie stosowania przepisów prawa farmaceutycznego, z którymi do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zgłaszali się przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne.

W pierwszej części raportu przywołana została treść przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, na których tle powstawały spory pomiędzy przedsiębiorcami a organami inspekcji farmaceutycznej.

W dalszej części raportu, celem prezentacji skali ww. problemów, przedstawiono w ujęciu tabelarycznym ilość prowadzonych ww. obszarach postępowań przez organy inspekcji farmaceutycznej w okresie od 2017 roku do 2021 roku.

W punkcie szóstym opisano zaś problematykę ww. obszarów spornych na tle grup spraw w których interwencję Rzecznik MŚP podejmował w latach 2019-2021 wraz z przyjmowanym przez Rzecznika MŚP stanowiskiem.

W punkcie siódmym, powołane zostały wybrane wyroki sądów administracyjnych, które prezentują kształtujące się linie orzecznicze we wskazanych w raporcie obszarach.

Z jakimi problemami zgłaszali się przedsiębiorcy?

Do Rzecznika przedsiębiorcy zgłaszali się najczęściej w sprawach:

  • postępowania w przedmiocie cofnięcia zezwoleń w stosunku do przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, uzyskane przed wejściem w życie ustawy nowelizującej. Przedsiębiorcy w szczególności składali wnioski o zmianę tych zezwoleń w związku ze zmianą nazwy, siedziby, zmianą wspólnika itp., a Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni odmawiali dokonania zmian, w związku z niespełnianiem warunków art. 99 ust. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 p.f.;
  • postępowania w stosunku do przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne w ramach umów franczyzowych w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej oraz postępowania w stosunku do przedsiębiorców nabywających zorganizowane części przedsiębiorstwa w postaci aptek. Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni wydają decyzje o odmowie przeniesienia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, z uwagi na fakt, że przedsiębiorcy ci działają w ramach zawartej umowy franczyzy która w ich ocenie powoduje, że naruszone są przepisy dotyczące kontroli. W ocenie WIF franczyzodawcy wywierają decydujący wpływ na działalność franczyzobiorców;
  • postępowania w zakresie nakładania administracyjnych kar pieniężnych w związku z tzw. niedozwoloną reklamą aptek. Postępowania dotyczyły sytuacji, w których informacje o nazwie i adresie apteki prezentowane były na banerach, potykaczach i gazetkach.

Rzecznik ma inne zdanie niż inspekcja

Część spraw dotyczyła sytuacji, w których przedsiębiorca prowadził od wielu lat aptekę ogólnodostępną (zezwolenie na jej prowadzenie uzyskał przed wejściem w życie ustawy nowelizującej) i nie był on magistrem farmacji i/albo działalność prowadził w innej formie niż spółka jawna lub spółka partnerska, a następnie wystąpił do WIF o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Zgodnie z interpretacją przyjmowaną przez organy inspekcji farmaceutycznej wszyscy przedsiębiorcy, także ci którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, przy dokonywaniu jakiejkolwiek zmiany zezwolenia, mają obowiązek dostosować się do nowych przepisów w ten sposób, że apteka może być prowadzona wyłącznie przez osoby posiadające tytuł magistra farmacji oraz w ustawowo określonej formie prawnej.

W ocenie Rzecznika, taka wykładnia art. 99 ust. 4 p.f. w związku z art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej wydaje się być nieuzasadniona.

Również jeśli chodzi o cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek w związku z zawarciem umów franczyzowych, ocena inspekcji farmaceutycznej w ocenie Rzecznika jest nieprawidłowa.

Wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne w wydawanych decyzjach wskazywały, że poprzez zawarcie umów franczyzy franczyzodawcy uzyskują kontrolę zgodnie z definicją z art. 4 pkt 4 UOKIK poprzez pośrednie uzyskanie uprawnień, które łącznie umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na przedsiębiorcę.

"Zgodnie z poglądami doktryny ,,umowy franczyzowe nie są zwykle przejawem przejęcia kontroli nad franczyzobiorcą. Franczyzobiorca najczęściej prowadzi działalność na własny rachunek i nie podlega kontroli (w znaczeniu komentowanego przepisu), nawet gdy znakomita część jego majątku jest własnością franczyzodawcy" - stwierdza Rzecznik.

Pełny raport w załączeniu.

 

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze