Sejm przyjął ustawę o zawodzie farmaceuty. Zwiększy się jego znaczenie w ochronie zdrowia?

Autor: MAK, LJ, PAP/Rynek Zdrowia • • 28 października 2020 21:20

Trwające od 30 lat starania środowiska farmaceutów o ustawowe uregulowanie wykonywanej przez nich profesji w jednym akcie prawnym, wreszcie zostały zwieńczone sukcesem. W środę (28 października) Sejm przyjął ustawę o zawodzie farmaceuty, która teraz trafi pod obrady Senatu.

Sejm przyjął ustawę o zawodzie farmaceuty. Zwiększy się jego znaczenie w ochronie zdrowia?
Podczas sejmowego głosowania nad ustawą o zawodzie farmaceuty; FOT. Twitter/Kancelaria Sejmu

Podczas środowego, trzeciego czytania w Sejmie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, posłowie przegłosowali całość regulacji. Za głosowało 254 posłów, przeciw - 13, natomiast 174 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Jeszcze przed głosowaniem posłanka Katarzyna Lubnauer (KO), tłumacząc wstrzymanie się od głosu, zapowiedziała zgłoszenie poprawek na poziomie Senatu.

Świadczenie przez farmaceutów dodatkowych usług
Ustawa dotyczy kompleksowego uregulowania zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią. Ustawa zwiększy tym samym znaczenie farmaceutów w systemie ochrony zdrowia.

Ustawa, która wkrótce będzie procedowana w Senacie, ma umożliwić farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efektywniejsze wykorzystanie potencjału około 30 tys. farmaceutów oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia.

- Od początku trwania procesu legislacyjnego, projekt ustawy jest wspierany przez posła Pawła Rychlika, będącego jednocześnie jedynym farmaceutą w ławach poselskich. W swoich dotychczasowych wypowiedziach poseł wielokrotnie podkreślał, że wprowadzenie w życie tych przepisów jest niezbędne do uregulowania zasad wykonywania zawodu, wykorzystania potencjału farmaceutów, zagwarantowania ich niezależności oraz realizacji założeń zawartych w rządowym dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022 - czytamy na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

- Rozwiązania zaproponowane w projekcie pozwolą farmaceutom na pełne wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności, co skutkować będzie zwiększeniem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Polaków - argumentował poseł Rychlik.

- W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy dziś poparli projekt tej ustawy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że uchwalenie tej regulacji przyniesie wiele korzyści dla pacjentów, farmaceutów, jak i całego systemu opieki zdrowotnej. Pierwsza fala pandemii koronawirusa jednoznacznie pokazała, że apteki oraz pracujący w nich farmaceuci są jednym z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia, dlatego tak ważne jest utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie dodatkowych usług na rzecz pacjentów - podkreśliła Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej komentując wyniki środowego głosowania w Sejmie.

Z kolei Michał Byliniak, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie przypomina na Twitterze, że ustawa jest też zasługą, między innymi byłych wiceministrów zdrowia odpowiadających za politykę lekową - Krzysztofa Łandy oraz Marcina Czecha, którzy współpracowali ze środowiskiem farmaceutów w tworzeniu założeń ustawy.

Szczególne uwzględnienie opieki farmaceutycznej
Przypomnijmy, że 27 października, dzień przed przyjęciem ustawy o zawodzie farmaceuty przez Sejm, odbyło się drugie czytanie jej projektu i dyskusja nad zgłoszonymi poprawkami podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

Sprawozdawca, poseł Paweł Rychlik (PiS) wskazał, że celem projektu jest realizacja postulatów zawartych w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa na lata 2018-2022" w zakresie, w jakim dotyczą one spraw związanych z usługami świadczonymi przez farmaceutów, a także uregulowanie zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wykonywania zawodu, kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.

Przypomniał, że obecnie przepisy dotyczące zasad uzyskania prawa wykonywania zawodu, pragmatyki zawodu oraz kształcenia przed- i podyplomowego, są regulowane w dwóch ustawach - o izbach aptekarskich oraz w prawie farmaceutycznym.

- Te dotychczasowe regulacje dotyczące wykonywania tego zawodu zostały w tej ustawie usystematyzowane, uaktualnione i dostosowane do obecnej sytuacji faktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzenia opieki farmaceutycznej, to jest świadczenia zdrowotnego polegającego na sprawowaniu przez farmaceutę szczególnego nadzoru nad przebiegiem indywidualnej farmakoterapii - powiedział poseł.

Ocenił, że "aktualna sytuacja demograficzna w Polsce przyczynia się do przeciążenia systemu przede wszystkim podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego zasadne jest lepsze wykorzystanie potencjału zawodu farmaceutów, którzy dziś pełnią przede wszystkim funkcje związane z dystrybucją leków". Ocenił, że rozwiązania zaproponowane w projekcie pozwolą farmaceutom "na pełne wykorzystanie swojej wiedzy i umiejętności, co skutkować będzie zwiększeniem zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Polaków".

Kontrowersje dotyczące unieruchamiania aptek i hurtowni
Posłanka Violetta Porowska w imieniu klubu PiS poinformowała, że zgłasza trzy poprawki do projektu. Mają one charakter legislacyjny, dotyczą m.in. wymiany wyrazów "aptekarz" na "farmaceuta". Z kolei Paulina Hennig-Kloska (KO) podkreślała, że ustawa o zawodzie farmaceuty jest potrzebna, oceniła jednak, że na etapie prac w podkomisji wprowadzono zmiany, "które tę ustawę po prostu popsuły".

- Najwięcej kontrowersji budzi przyjęta w toku prac w podkomisji poprawka umożliwiająca natychmiastowe unieruchamianie aptek czy hurtowni farmaceutycznych z uwagi na uniemożliwienie realizacji zadań przez kierownika apteki, punktu aptecznego czy hurtowni - wskazała posłanka. Oceniła, że taki zapis może doprowadzić do upadku wielu przedsiębiorstw. Poinformowała, że klub KO składa 11 poprawek do projektu i od ich przyjęcia uzależnia poparcie projektu.

Marcelina Zawisza (Lewica) również podkreślała, że nowa ustawa jest potrzebna, ponieważ obecnie farmaceuci nie mogą w pełni wykorzystywać swoich umiejętności i wykształcenia. Oceniła jednocześnie, że w projekcie jest wiele niedociągnięć, wskazywała m.in. na potrzebę przyznania farmaceutom prawa do przeprowadzania szczepień. Poinformowała, że klub Lewicy zgłasza poprawki do ustawy.

Natomiast Jakub Kulesza (Konfederacja) krytykował m.in. duże uprawnienia, jakie ustawa daje samorządowi aptekarskiemu. Konfederacja również zgłosiła poprawki do projektu.

Teraz pracami nad ustawą i zgłoszonymi poprawkami zajmie się Senat.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum