Sejm: komisja zdrowia przeciw uprawnieniom farmaceutów do szczepień ochronnych

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 08 grudnia 2020 19:47

Sejmowa komisja zdrowia wydała m.in. negatywną rekomendację do senackiej poprawki dającej farmaceutom prawo do przeprowadzenia szczepień ochronnych.

Sejm: komisja zdrowia przeciw uprawnieniom farmaceutów do szczepień ochronnych
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Komisja zdrowia we wtorek po południu (8 grudnia) zajęła się 14 poprawkami wprowadzonymi przez Senat do ustawy o zawodzie farmaceuty. Pozytywnie zaopiniowała siedem poprawek m.in. prostującą błąd składniowy, porządkującą redakcję przepisu czy terminologię zawartą w regulacji.

Natomiast negatywnie zaopiniowała zmianę dającą farmaceutom uprawnienia do przeprowadzania szczepień ochronnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nie poparła też poprawki wprowadzającej obowiązkowe ubezpieczenia dla farmaceutów od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń opieki farmaceutycznej i usług farmaceutycznych czy kolejnej, zmierzającą "do gradacji środków stosowanych w razie naruszeń przepisów w obrocie leczniczymi: unieruchomienie placówki dopiero w przypadku nieusunięcia uchybień w wyznaczonym terminie".

Komisja zdrowia odpowiedziała się też przeciwko zmianie, która nakłada na farmaceutę obowiązek wydania produktu leczniczego do stosowania w antykoncepcji oraz wyrobu medycznego stosowanego w celu regulacji poczęć.

Nad senackimi poprawkami głosować będą teraz posłowie w czasie plenarnego posiedzenia. Wcześniej komisja zdrowia przedstawi swoje sprawozdanie w sprawie uchwały Senatu dotyczącego regulacji. Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie w środę.

Ustawa o zawodzie farmaceuty reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, wykonywania go i ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Zapisano w niej, że zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym i może wykonywać go osoba, która spełnia ustawowe wymagania.

Ponadto stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych.

Opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum