Rynek Zdrowia | 19-04-2021 14:08

Sąd: samorząd aptekarski przegrał proces dotyczący aplikacji Recepta Gemini

Naczelna Izba Aptekarska przegrała w Sądzie Okręgowym w Warszawie sprawę dotyczącą aplikacji "Recepta Gemini".

Sąd przyznał rację spółce Gemini Apps w sporze z Naczelną Izbą Aptekarską; FOT. Arch. RZ

  • Sąd przyznał rację spółce Gemini Apps, że formułowanie przez Naczelną Izbę Aptekarską niesprawdzonych zarzutów pod adresem aplikacji jest naruszeniem podstawowych standardów profesjonalizmu
  • To jest ważny wyrok, bo pokazuje, że każdy uczestnik profesjonalnego rynku musi działać w sposób szczególnie odpowiedzialny - mówi mec. Maciej Ślusarek
  • Sąd w swoim uzasadnieniu określił jako "lincz na przedsiębiorcy" opublikowany przez NIA komunikat dotyczący aplikacji Recepta Gemini

W poniedziałek (19 kwietnia) Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że Naczelna Izba Aptekarska dopuściła się naruszenia dóbr osobistych właściciela aplikacji „Recepta Gemini”. Opublikowany przez NIA 1 lipca 2020 r. komunikat zdaniem sądu miał „karygodną treść” i był przejawem „linczu na przedsiębiorcy”.

Gemini Apps, spółka zależna Gemini Polska, w zeszłym roku złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko Naczelnej Izbie Aptekarskiej (NIA) o ochronę dóbr osobistych i zaprzestanie rozpowszechniania niesprawdzonych, nieprawdziwych informacji na temat aplikacji.

Samorząd aptekarski wykroczył poza swoje kompetencje

Sąd przyznał rację Gemini, że formułowanie przez Naczelną Izbę Aptekarską niesprawdzonych zarzutów pod adresem aplikacji, bez podjęcia jakiejkolwiek próby ich wcześniejszej weryfikacji, jest naruszeniem podstawowych standardów profesjonalizmu obowiązujących samorządy zawodowe.

Sąd uznał, że publikując zniesławiające komunikaty, samorząd aptekarski poważnie wykroczył poza swoje kompetencje na rynku farmaceutycznym, działała bez rozwagi i bez świadomości konsekwencji, jakie wiążą się dla członków rynku farmaceutycznego.

- Informacje rozpowszechnione przez NIA stały się podstawą do publikacji wielu materiałów prasowych przez ogólnopolskie media, co świadczy wyłącznie o szerokim kręgu osób do których trafiły niezgodne z prawdą komunikaty Pozwanego o działalności Powoda - czytamy w komunikacie Gemini Apps.

- To jest istotny i ważny wyrok, bo pokazuje, że każdy uczestnik profesjonalnego rynku musi działać w sposób szczególnie odpowiedzialny, biorąc pod uwagę, jakie są fakty. Tutaj Sąd bardzo wyraźnie wskazał, że działania NIA było działaniem nie tylko nieprofesjonalnym, ale wręcz skandalicznym - powiedział mec. Maciej Ślusarek z kancelarii LSW.

- Wydanie komunikatu, który Sąd w swoim uzasadnieniu określił jako lincz na przedsiębiorcy, uznał tego typu działanie za naruszenie dóbr osobistych i w tym kontekście nakazał natychmiastowe usunięcie komunikatu, i co istotne wpłatę na cele charytatywne, na hospicjum wskazane przez Spółkę Gemini - wskazał prawnik.

Aplikacja działa w transparentnie

Dodał, że wyrok potwierdza z, że jakiekolwiek negatywne twierdzenia Naczelnej Izby Aptekarskiej pod kątem aplikacji "Recepta Gemini" są całkowicie nieprawdziwe. - Sąd wytknął również, że ponad rok bez żadnych orzeczeń tych organów [organów ścigania i UODO - przyp.] najwyraźniej potwierdza fakt, że nie ma zarzutów w stosunku do tej aplikacji. Jest to oczywiście wyrok I instancji - powiedział Maciej Ślusarek.

- Bezprawne działania NIA (...) niszczą wypracowaną przez lata dobrą renomę marki „Gemini” na rynku farmaceutycznym, a także wzbudzają wątpliwości inwestorów oraz kontrahentów odnośnie do prawidłowości zarządzania Gemini - podkreśla Artur Łakomiec, prezes Gemini Polska.

- Gemini podkreśla, że aplikacja „Recepta Gemini” działa w sposób transparentny i zgodny z przepisami prawa. Natomiast żaden z zarzutów sformułowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską w Komunikatach nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości - czytamy w komunikacie spółki.