Są pierwsze wyroki NSA w sprawie "słupowania" w aptekach

Autor: oprac. LJ • Źródło: ZAPPA19 października 2022 14:00

ZAPPA: NSA stwierdził, że przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki na franczyzobiorcę, który jest kontrolowany przez franczyzodawcę, naruszałoby przepisy antykoncentracyjne wprowadzone ustawą "Apteka dla Aptekarza".

Są pierwsze wyroki NSA w sprawie "słupowania" w aptekach
Są pierwsze wyroki NSA w sprawie "słupowania" w aptekach Fot. AdobeStock
  • Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA): mamy pierwsze wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie tzw. "słupowania"
  • Odbywa się to na przykład w ten sposób, że magistrowi farmacji prowadzącemu aptekę oferuje się franczyzę, w istocie jednak przejmując faktyczną kontrolę nad apteką
  • Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy, to zjawisko stanowi poważne naruszenie zasad etyki zawodu farmaceuty. Jest też formą obejścia przepisów AdA

Słupowanie - forma obejścia przepisów AdA

- Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej na franczyzobiorcę, który jest kontrolowany, a więc zależny od franczyzodawcy, naruszałoby przepisy antykoncentracyjne wprowadzone ustawą "Apteka dla Aptekarza" - informuje Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA).

Związek przytacza ustne uzasadnienie wyroków NSA z 17 października 2022 roku (sprawy o sygn. akt II GSK 1756/21, II GSK 1971/21, II GSK 2505/21).

Wynika z niego, że jeśli spółki farmaceutów były kontrolowane przez sieć aptek, to WIF i GIF słusznie odmówiły przeniesienia na te spółki zezwoleń na prowadzenia aptek.

Takie zjawisko jest określane mianem „słupowania”. Odbywa się to na przykład w ten sposób, że magistrowi farmacji prowadzącemu aptekę oferuje się franczyzę, w istocie jednak przejmując faktyczną kontrolę nad apteką i jej sposobem pracy.

Zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Aptekarzy, to zjawisko stanowi poważne naruszenie zasad etyki zawodu farmaceuty. Jest też formą obejścia przepisów AdA.

Doszłoby do naruszenia przepisów antykoncentracyjnych

W wygłoszonym ustnie uzasadnieniu NSA wskazał, że nie sama umowa franczyzy rodzi stan kontroli, ale jej konkretne zapisy oraz zapisy pozostałych umów zawartych między franczyzobiorcą a franczyzodawcą. Chodzi np. o umowę pożyczki czy umowę o świadczenie usług.

Jak przekazuje ZAPPA, NSA uznał, że przeniesienie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych naruszałoby przepisy antykoncentracyjne. Dlatego też oddalił wszystkie skargi kasacyjne wniesione przez spółki oraz Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Strona, która wniosła skargę kasacyjną, wskazywała, że UOKiK powinien przeprowadzać postępowania na podstawie przepisów antykoncentracyjnych z ustawy Prawo farmaceutyczne. NSA uznał taki argument za niedopuszczalny, stwierdzając, że nie może być tak, żeby jeden organ dokonywał wykładni przepisów drugiemu organowi.

ZAPPA wraz z NIA oraz izbami okręgowymi we wszystkich postępowaniach występował w charakterze uczestnika, przedstawiając swoje stanowisko w sprawie.

- Jesteśmy też stroną w szeregu toczących się w całej Polsce postępowań o przeniesienie zezwolenia na podmioty naszym zdaniem zależne od sieci aptecznych  - dodała orgnizacja.

Według szacunków i oceny ZAPPA obecnie na rynku działa już kilkadziesiąt aptek prowadzonych przez kontrolowane, wręcz podstawione przez sieci spółki lub firmy farmaceutów.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum