Rzecznik MZ: cztery zgłoszenia w konkursie na szefa GIF, rozmowy z kandydatami w...

Autor: PAP/Rynek Zdrowia • • 28 stycznia 2021 11:10

W naborze na głównego inspektora farmaceutycznego wpłynęły cztery zgłoszenia - poinformował w czwartek (28 stycznia) rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W przyszłym tygodniu planowane są rozmowy z kandydatami - podał.

Rzecznik MZ: cztery zgłoszenia w konkursie na szefa GIF, rozmowy z kandydatami w...
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Dotychczasowy inspektor Paweł Piotrowski przestał pełnić tę funkcję 15 stycznia 2021. Szefował inspekcji od czerwca 2018 r. Jego obowiązki do czasu powołania następcy przejął dyrektor generalny urzędu.

Kandydatem na głównego inspektora farmaceutycznego może być osoba, która m.in. ma tytuł zawodowy magistra farmacji, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ma kompetencje kierownicze, co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym oraz wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości głównego inspektora farmaceutycznego.

Szefa GIF powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. Główny Inspektor Farmaceutyczny, jako centralny organ administracji rządowej, kieruje Państwową Inspekcją Farmaceutyczną.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum