Rządowe propozycje zmian w ustawie refundacyjnej

Autor: KLX/Rynek Zdrowia • • 12 września 2013 08:38

Rząd zaproponował rozwiązania, które mają przede wszystkim zwiększyć dostępność leków dla pacjentów i zapewnić skuteczniejsze monitorowanie tej dostępności, a także ograniczyć możliwość wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku w naszym kraju lub ograniczonej dostępności.

Rządowe propozycje zmian w ustawie refundacyjnej
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Nowe regulacje zawarto w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i niektórych innych ustaw.

Założono, że farmaceuta na żądanie pacjenta będzie musiał wydać mu odpowiednik leku o dopłacie nie wyższej niż dopłata do produktu przepisanego na recepcie. Możliwe będzie także wydanie pacjentowi odpowiednika leku, nie objętego refundacją, ze stuprocentową odpłatnością. Rozwiązanie to zwiększy dostępność leków dla pacjentów.

Aptekarz będzie miał obowiązek poinformowania pacjenta o istnieniu leku refundowanego, innego niż przepisany na recepcie, a który będzie dla niego tańszy, przy czym jest specyfikiem o takich samych parametrach terapeutycznych jak ten z recepty. Oznacza to, że pacjent będzie informowany w aptece, który lek jest najtańszy oraz o wysokości dopłaty do niego. Da to pacjentom niezbędną informację umożliwiającą im świadomy wybór leku.

Nowa lista refundacyjna ma być ogłaszana raz na 3 miesiące, a nie jak obecnie raz na 2 miesiące. Powinno to ułatwić praktyczne funkcjonowanie wykazu refundacyjnego.

Przewidziano zmiany w programach lekowych i chemioterapii niestandardowej. Zaproponowano, aby warunki refundacji leku albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, stosowanego w programie lekowym, były określane odrębnie dla każdego leku lub środka. W miejsce chemioterapii niestandardowej zostanie wprowadzony program indywidualnego dostępu do leków onkologicznych.

Zaproponowano zmianę dotyczącą importu docelowego. Umożliwi ona ministrowi zdrowia wydawanie decyzji refundacyjnych w odniesieniu nie tylko do leków sprowadzanych i finansowanych w tzw. refundacji aptecznej na indywidualne zapotrzebowanie pacjenta, ale także leków stosowanych przez podmioty lecznicze w ramach chemioterapii. Leki sprowadzone w trybie tzw. importu docelowego, będą mogły być sprowadzone i zrefundowane w ilości niezbędnej maksymalnie do 6-miesięcznej kuracji. Obecnie sprowadza się je na 3 miesiące terapii.

Przewidziano też przepisy, które ograniczają możliwości wywozu leków z Polski w sytuacji ich braku lub ograniczonej dostępności dla pacjentów w naszym kraju.

Nowe regulacje uchylają także obowiązek dokonywania przez szpitale zakupów produktów objętych refundacją w cenie nieprzekraczającej limitu finansowania.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum