Ryzyko zakrzepicy po nagłym przerwaniu leczenia. Chodzi o anagrelid. URPL ostrzega

Autor: oprac. LJ • Źródło: URPL01 marca 2022 19:00

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych opublikował komunikat ostrzega: nagłe odstawienie anagrelidu może zwiększać ryzyko powikłań zakrzepowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu. Powodem ich wystąpienia może być również niewłaściwe dawkowanie.

Ryzyko zakrzepicy po nagłym przerwaniu leczenia. Chodzi o anagrelid. URPL ostrzega
Nagłe odstawienie anagrelidu może zwiększać ryzyko powikłań zakrzepowych Fot. ShutterStock
  • Nagłe odstawienie anagrelidu zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu
  • Anagrelid jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiększonej liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną
  • Mechanizm udaru niedokrwiennego mózgu po nagłym przerwaniu leczenia jest związany ze zwiększeniem liczby płytek krwi z odbicia

URPL: należy unikać nagłego przerwania leczenia

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych opublikował komunikat bezpieczeństwa dotyczący zwiększonego ryzyka powikłań zakrzepowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu, po nagłym odstawieniu anagrelidu.

"Należy unikać nagłego przerwania leczenia ze względu na ryzyko nagłego wzrostu liczby płytek krwi i potencjalnie śmiertelnych powikłań zakrzepowych, takich jak udar niedokrwienny mózgu" - napisano w komunikacie do fachowych pracowników ochrony zdrowia.

W przypadku przerwania stosowania lub zakończenia leczenia należy często monitorować liczbę płytek krwi (punkt 4.4 ChPL).

Zgodnie z komunikatem, pacjentów należy poinformować, jak rozpoznawać wczesne objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na powikłania zakrzepowe, takie jak udar niedokrwienny mózgu oraz, że w przypadku wystąpienia objawów należy zwrócić się o pomoc lekarską.

Anagrelid jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia zwiększonej liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie tolerują bieżącego leczenia lub, u których zwiększona liczba płytek krwi nie zmniejsza się do zadowalających wartości podczas stosowania bieżącego leczenia.

Stwierdzono 15 przypadków powikłań zakrzepowych

Łączna analiza należącej do firmy produktu oryginalnego bazy danych dotyczących bezpieczeństwa do dnia 6 sierpnia 2021 roku wykazała 15 przypadków powikłań zakrzepowych, w tym udar niedokrwienny mózgu, po niedawnym przerwaniu leczenia anagrelidem.

Stwierdzono, że udar niedokrwienny mózgu wraz z innymi powikłaniami zakrzepowymi, będąc częścią wcześniej istniejącego stanu chorobowego/wskazania, może również wystąpić w przypadku nagłego odstawienia anagrelidu, niewłaściwego dawkowania lub braku efektu.

Mechanizm udaru niedokrwiennego mózgu po nagłym przerwaniu leczenia jest związany ze zwiększeniem liczby płytek krwi z odbicia. Liczba płytek krwi zwykle zaczyna się zwiększać w ciągu 4 dni od zaprzestania leczenia i powraca do poziomu wyjściowego w ciągu jednego do dwóch tygodni, prawdopodobnie przekraczając wartość początkową.

- Na podstawie dostępnych danych informacje dotyczące bezpieczeństwa zawarte w punkcie 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania” oraz w punkcie 4.8 „Działania niepożądane” Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL) zostaną zaktualizowane w celu odzwierciedlenia najnowszych danych i zaleceń - informuje URPL.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze