Ryzyko biegunki i neutropenii po irynotekanie u części pacjentów. Zaleca się zmniejszyć dawkę

Autor: oprac. LJ • Źródło: URPL31 grudnia 2021 07:23

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1 (np. homozygotyczną dla wariantów UGT1A1*28 lub *6, takich jak zespół Gilberta) są narażeni na większe ryzyko ciężkiej neutropenii i biegunki w przypadku leczenia irynotekanem, a ryzyko to zwiększa się wraz z wielkością dawki

Ryzyko biegunki i neutropenii po irynotekanie u części pacjentów. Zaleca się zmniejszyć dawkę
Irynotekan jest wskazany do stosowania w monoterapii lub leczeniu skojarzonym u pacjentów onkologicznych (fot. ShutterStock)
 • Zaleca się zmniejszenie dawki początkowej w celu zmniejszenia ryzyka biegunki i neutropenii indukowanej irynotekanem u pacjentów z wariantem UGT1A1 *28 i *6
 • Komunikat w tej sprawie przekazał Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych
 • Irynotekan jest wskazany do stosowania w monoterapii lub leczeniu skojarzonym u pacjentów onkologicznych

Będzie mechanizm oddłużenia szpitali, ale pod licznymi warunkami. "Nic za darmo"

Co z różnicowaniem opakowań leków? RPP interweniuje, przepisów brak

URPL przekazał komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący chlorowodorku irynotekanu — zalecenie zmniejszenia dawki początkowej w celu zmniejszenia ryzyka biegunki i neutropenii indukowanej irynotekanem u pacjentów z wariantem UGT1A1 *28 i *6.

RDTL: około 80 proc. zgód jest wydanych dla pacjentów onkologicznych

Kiedy stosować irynotekan

Irynotekan jest wskazany do stosowania w monoterapii lub leczeniu skojarzonym u pacjentów z:

 • rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami, u których doszło do nawrotu lub progresji po zastosowaniu 5-fluorouracylu (5-FU);
 • wcześniej nieleczonym przerzutowym rakiem okrężnicy lub odbytnicy;
 • niedrobnokomórkowym rakiem płuca;
 • drobnokomórkowym rakiem płuca;
 • rakiem szyjki macicy;
 • rakiem jajnika;
 • nieoperacyjnym lub nawrotowym rakiem żołądka;
 • rakiem przełyku.

Irynotekan w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami z ekspresją receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR ang. epidermal growth factor receptor), typu dzikiego KRAS, którzy nie byli wcześniej leczeni z powodu choroby przerzutowej lub po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan.

Seria leku wycofana z obrotu. Leczy uzależnienie od nikotyny

Większe ryzyko ciężkiej neutropenii i biegunki

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1 (np. homozygotyczną dla wariantów UGT1A1*28 lub *6, takich jak zespół Gilberta) są narażeni na większe ryzyko ciężkiej neutropenii i biegunki w przypadku leczenia irynotekanem, a ryzyko to zwiększa się wraz z wielkością dawki.

Chociaż nie ustalono dokładnie, w jakim stopniu dawka początkowa powinna zostać zmniejszona, należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej irynotekanu u pacjentów ze zmniejszoną aktywnością UGT1A1, zwłaszcza u tych, którym podawane są dawki >180 mg/m² lub u pacjentów szczególnie wrażliwych.

Należy wziąć pod uwagę obowiązujące wytyczne kliniczne dotyczące zaleceń dawkowania w tej populacji pacjentów.

Kolejne dawki mogą być zwiększone w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta na leczenie.

Genotypowanie UGT1A1 może być stosowane do identyfikacji pacjentów ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej neutropenii i biegunki, jednak przydatność kliniczna genotypowania przed leczeniem jest niepewna, ponieważ polimorfizm UGT1A1 nie odpowiada za wszystkie działania toksyczne obserwowane podczas leczenia irynotekanem.

"Szkodliwe i nieetyczne zjawisko ordynacji amantadyny". Posłowie piszą do MZ

UGT1A1 bierze udział w metabolicznej dezaktywacji aktywnego metabolitu irynotekanu

Transferaza urydynowo-difosfoglukuronianowa 1A1 (UGT1A1) bierze udział w metabolicznej dezaktywacji SN-38, aktywnego metabolitu irynotekanu do nieaktywnego glukuronidu SN-38 (SN-38G). Gen UGT1A1 jest wysoce polimorficzny, co powoduje zmienność metaboliczną u poszczególnych osób.

Najlepiej scharakteryzowanymi wariantami genetycznymi UGT1A1 są UGT1A1*28 i UGT1A1*6. Warianty te, jak również inne wrodzone niedobory ekspresji UGT1A1 wiążą się ze zmniejszoną aktywnością tego enzymu.

Homozygota allelu UGT1A1*28 występuje z częstością 8-20 proc. w populacji Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu i latynoskiej. Wariant *6 jest prawie nieobecny w tych populacjach. W populacji z Azji Wschodniej częstość występowania *28/*28 wynosi około 1-4 proc., 3-8 proc. w przypadku *6/*28 i 2-6 proc. w przypadku *6/*6. W populacji z Azji Środkowej i Południowej częstość występowania *28/*28 wynosi około 17 proc., 4 proc. w przypadku *6/*28 i 0,2 proc. w przypadku *6/*6.

Wiele firm badających DNA ma siedziby poza Polską. Czy wtedy nasz materiał genetyczny jest bezpieczny?

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

  Najnowsze