Rozwój zawodowy farmaceutów. Jest projekt rozporządzenia

Autor: oprac. WOK • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia29 lipca 2021 14:20

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

Jest już projekt przepisów dotyczący rozwoju zawodowego farmaceutów; FOT. Shutterstock
  • Projekt rozporządzenia określa, między innymi wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty
  • Dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów w ramach kursów zakończonych sprawdzianem
  • Osiągnięcie tego celu nie jest możliwe w inny sposób niż przewidziany w projektowanym rozporządzeniu - podaje Ministerstwo Zdrowia

- W projekcie proponuje się szczegółowe uregulowanie nałożonego ustawą obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów przez uczestnictwo w ustawicznym rozwoju zawodowym, celem aktualizacji posiadanego zasobu wiedzy oraz stałego dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Liczba punktów edukacyjnych

W projektowanym rozporządzeniu określono, między innymi wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego.

- Projekt rozporządzenia został opracowany na podstawie dotychczasowych rozwiązań zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. poz. 499).
W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty. Natomiast w załączniku nr 2 do rozporządzenia określono liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego - podaje MZ.

Nie ma alternatywnej drogi

W uzasadnieniu projektu resort zdrowia informuje, że "dopełnienie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych, w tym minimum 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem".

Liczba punktów uzyskana w danym okresie edukacyjnym, większa niż określona w § 2 w ust 2, nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.

- Jednocześnie należy wskazać, że nie jest możliwe podjęcie alternatywnych w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - podaje resort zdrowia.

Projekt rozporządzenia - poniżej do pobrania w pdf.

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum