Rozwój biotechnologii wymaga współpracy państwa, przemysłu i nauki

Autor: WOK/Rynek Zdrowia • • 18 października 2018 15:53

Biotechnologia farmaceutyczna jest dzisiaj podstawowym narzędziem odkrywania i produkcji nowych leków. Jaką rolę w rozwijaniu tego sektora oraz tworzeniu warunków dla inwestycji globalnego przemysłu biotechnologicznego powinna odgrywać polityka gospodarcza państwa? Z jakich doświadczeń w budowaniu biotechnologicznych kompetencji może skorzystać Polska?

Rozwój biotechnologii wymaga współpracy państwa, przemysłu i nauki
Brian Bradbury (z lewej) i Philip Tagari z firmy Amgen podczas debaty w Krynicy

Na takie pytania odpowiadali w rozmowie z Rynkiem Zdrowia przedstawiciele globalnej firmy Amgen, lidera biotechnologii, tuż po sesji pt. „Biotechnologia 2.0 w medycynie - kierunek dla polskiej gospodarki” w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy*.

Rynek Zdrowia: - W jaki sposób zdefiniowałby Pan rolę państwa w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi biotechnologii?
Philip Tagari, Vice President Therapeutic Discovery, Amgen: - Rządy poszczególnych państw mogą podejmować bardzo różne działania, można na przykład skoncentrować się na wspieraniu infrastruktury naukowej. Rząd w Singapurze postanowił skupić się na rozwoju produkcji biotechnologicznej, dlatego wyraził zgodę na wspólne inwestycje prowadzone przez podmioty prywatne, fundacje i uniwersytety, aby jak najlepiej wykorzystać ich kompetencje w poszczególnych obszarach.

Rząd może także stworzyć środowisko regulacyjne, w tym przepisy prawne, które zachęcą do rozwoju innowacji w zakresie medycyny biotechnologicznej, takich jak, między innymi, terapie z zastosowaniem komórek macierzystych, czy terapie genowe. Kanada i Australia są przykładami krajów, które wprowadziły bardzo przejrzyste i zrozumiałe przepisy dotyczące funkcjonowania branży biotechnologicznej. Inną formą aktywności państwa w zakresie wspierania tego przemysłu mogą być regulacje obejmujące innowacyjne mechanizmy finansowania, promujące przedsiębiorczość w biotechnologii.

Polityki gospodarcze poszczególnych państw mogą wykorzystywać wiele instrumentów, jak chociażby inwestycje venture capital, inwestycje korporacyjne, czy regulacje zachęcające zarówno duże korporacje, jak i małe firmy do współpracy w ramach wspólnych projektów.

Rynek Zdrowia: - Jakie są oczekiwania takiej firmy jak Amgen, aby zainwestowała w Polsce np. w tworzenie centrum badawczo-rozwojowego lub ośrodek zarządzania danymi z badań klinicznych?
Philip Tagari: - Amgen prowadzi badania w ponad 40 krajach na całym świecie, a nasze decyzje o inwestowaniu w badania są niemal zawsze związane z jakością nauki w danym państwie. Dlatego Polska stała się najważniejszym w Europie, drugim po USA krajem pod względem liczby pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych.

Dzisiejsza (4 września br. - przyp. red.) dyskusja podczas panelu w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy była bardzo interesująca, jeśli chodzi o filozofię rządu polskiego i aspiracje państwa w zakresie rozwoju biotechnologii. Dowodzi też, jak bardzo potrzebne dla zrozumienia istoty projektów biotechnologicznych są spotkania polityków, inwestorów oraz naukowców.

Brian Bradbury, Executive Director Observational Research, Amgen: - W pełni zgadzam się z Philipem. Podczas Forum w Krynicy rozmawialiśmy, między innymi, na temat konieczności tworzenia infrastruktury dla rozwoju biotechnologii. Nie chodzi jednak wyłącznie o infrastrukturę techniczną, ale także o budowanie znacznie szerzej rozumianego potencjału, który umożliwi prowadzenie badań nad nowym terapiami w wybranych chorobach.

Ponadto istotne jest posiadanie zintegrowanego systemu współpracy z władzami publicznymi, pozwalającemu na określenie, kto odniesie największe korzyści z rozwoju badań nad lekami biotechnologicznymi, jak pojmujemy korzyści z ich stosowania dla pacjentów w polskiej populacji, ale też jakie są potencjalne zagrożenia, działania niepożądane itp. Myślę, że system umożliwiający formułowanie odpowiedzi na takie pytania jest bardzo ważny nie tylko dla firmy Amgen, ale też dla wszystkich podmiotów biofarmaceutycznych chcących wprowadzać innowacyjne leki w takich krajach jak Polska.

Gábor Sztaniszláv, dyrektor generalny Amgen w Polsce: - Chciałbym dodać, iż po dyskusjach w Krynicy, w których miałem okazję uczestniczyć, odniosłem wrażenie, że jest otwartość zarówno państwa, jak i przemysłu co do rozpoczęcia partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju biotechnologii.
Niewątpliwie zostały już postawione pierwsze kroki, gdyż obie strony przystąpiły do dialogu. Wciąż jednak musimy pracować nad kwestiami zaufania i odpowiedzialności. Uważam przy tym, że spotkanie w Krynicy jest dobrym do tego miejscem.

Firmy biotechnologiczne inwestowały i wciąż mogą wiele zainwestować w Polsce. Jesteśmy gotowi wciąż wspierać Polskę w rozwoju innowacyjności i budowaniu kompetencji w zakresie biotechnologii.

Czytaj także: Eksperci: wspieranie rozwoju biotechnologii to szansa dla gospodarki

_______

 * Panel „Biotechnologia 2.0 w medycynie - kierunek dla polskiej gospodarki” odbył się 4 września br. w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy (4-6 września 2018 r.). W dyskusji wzięli udział: Piotr Bartłomiej Dardziński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Philip Tagari - Vice President Therapeutic Discovery, Amgen; Brian Bradbury - Executive Director Observational Research, Amgen; Piotr Dytko - Prezes Zarządu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii; Janusz Homa - Prezes Zarządu Ardigen S.A.

Jakie wyzwania i bariery stoją przed rozwojem biotechnologii farmaceutycznej w naszym kraju? Czy Polska ma szansę stać się ważnym międzynarodowym hubem biotechnologicznym w Europie? Jaką rolę w rozwoju biotechnologii w Polsce powinno odgrywać partnerstwo publiczno-prywatne? W jaki sposób wspierać biotechnologiczne start-upy? Między innymi na takie pytania odpowiadali uczestnicy krynickiej debaty.

Istotna część panelu dotyczyła roli państwa w tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi biotechnologii. Przypomnijmy, że Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą przyjął nasz rząd, wymienia biotechnologię jako jedną z branż, która może się stać w przyszłości siłą napędową polskiej gospodarki.

Obszerna relacja z panelu „Biotechnologia 2.0 w medycynie - kierunek dla polskiej gospodarki” ukaże się w najbliższym wydaniu magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum