Rozporządzenie MZ ws. farmaceutów po konsultacjach. Będą dodatkowe punkty edukacyjne

Autor: LJ • Źródło: RCL22 grudnia 2021 11:09

Farmaceuta będzie mógł uzyskać 10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas jego 2-letniego stażu w aptece.

Rozporządzenie MZ ws. farmaceutów po konsultacjach. Będą dodatkowe  punkty edukacyjne
Pewne zmiany w uzyskiwaniu punktów edukacyjnych przez farmaceutów. Niezmienne jest to, że farmaceuta musi w ciągu okresu rozlliczeniowego uzyskać ich 100 (fot. PTWP)
  • Zakończyły się konsultacje projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów
  • Farmaceuci zdobywają je jako dowód na stałe dokształcanie się, żeby móc wykonywać zawód
  • W trakcie konsultacji resort zdrowia wyraził zgodę w niektórych przypadkach na podniesienie liczby punktów za część aktywności zawodowych farmaceuty
  • Farmaceuta będzie mógł uzyskać 10 punktów za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas jego 2-letniego stażu w aptece

Ponad 700 tys. szczepień w aptekach. "Co 6-ty punkt szczepień jest w aptece"

Szatnia i izba przyjęć w aptece. Ministerstwo Zdrowia rezygnuje z absurdalnych wymagań

Dodatkowe punkty dla farmaceutów

RCL przedstawiło raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie punktów edukacyjnych uzyskiwanych w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów oraz karty rozwoju zawodowego farmaceuty.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie, opublikowany w lipcu br., jest związany z ustawą o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie w 16 kwietnia 2021 roku.

Projektowane przepisy określają wzór karty rozwoju zawodowego farmaceuty oraz liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego.

Zaliczenie obowiązku doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym 100 punktów edukacyjnych za udział w poszczególnych formach ustawicznego rozwoju zawodowego, w tym co najmniej 50 punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

Jeśli farmaceuta uzyska większą liczbę punków, są one zaliczane na poczet następnego okresu rozliczeniowego.

Od 1 stycznia refundacja leku w raku jajnika. To doskonała wiadomość dla pacjentek

Za co zwiększono liczbę punktów edukacyjnych?

W trakcie konsultacji zgłaszano uwagi. Resort zdrowia wyraził zgodę w niektórych przypadkach na podniesienie liczby punktów za część aktywności zawodowych farmaceuty.

Udział w kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z
ograniczonym dostępem, zakończonym testem - 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę trwania kursu, nie więcej jednak niż 20 punktów edukacyjnych za cały kurs (było 10 punktów)

Tłumaczenie monografii naukowej lub popularnonaukowej w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 4 punkty edukacyjne za jedną monografię, maksymalnie 40 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

Tłumaczenie rozdziału w monografii naukowej lub popularnonaukowej w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 2 punkty edukacyjne za jedną monografię, maksymalnie 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

Tłumaczenie artykułu naukowego lub popularnonaukowego w zakresie wiedzy niezbędnej do realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ustawy - 1 punkt edukacyjny za jeden artykuł, maksymalnie 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym

Podnoszenie kwalifikacji w ramach staży lub praktyk zagranicznych realizowanych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów - 5 punktów edukacyjnych za każdy miesiąc stażu lub praktyki, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym (było 20 punktów)

Gdy radiochemioterapia traci element jednoczasowości, mamy gorsze wyniki leczenia

Punkty edukacyjne za opiekę nad technikiem farmaceutycznym

Ponadto pojawiły się nowe propozycje punktacji:

  • Samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia wykładów, seminariów, webinariów, warsztatów oraz ćwiczeń w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów - 5 punktów edukacyjnych za każdy rok, nie więcej niż 25 pkt edukacyjnych w okresie rozliczeniowym.
  • Indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego na liście czasopism naukowych MEiN - 5 punktów edukacyjnych za tytuł, nie więcej niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym
  • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, którego cele działalności statutowej obejmują rozwój nauk farmaceutycznych, Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej - 2 punkty edukacyjne za posiedzenie
  • pełnienie funkcji opiekuna technika farmaceutycznego podczas 2-letniego stażu - 10 punktów edukacyjnych za każdy rok pełnienia funkcji opiekuna, nie więcej niż 20 punktów edukacyjnych w jednym okresie rozliczeniowym

Nowa era leczenia? Jedno podanie leku i pacjent wraca do zdrowia

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum