pmrcorporate.com/Rynek Zdrowia | 23-08-2011 14:14

Rośnie sprzedaż leków bez recepty i suplementów diety

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR, pozaapteczny rynek leków OTC i suplementów diety osiągnął w 2010 roku wartość około 1 mld zł, rosnąc tylko nieznacznie w porównaniu do 2009 roku. W latach 2011-2013 dynamika wzrostu wynosić będzie około 4-5 proc.

Rok 2010 był słabszym okresem dla całego rynku farmaceutycznego, co znalazło również odzwierciedlenie na rynku pozaaptecznym, którego dynamika wzrostu wyniosła około 1 proc.. Związane to było również z wysoką bazą z 2009 roku, a także z faktem wejścia w życie, w październiku 2009 roku, listy produktów dopuszczonych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych.

Z przesłanych portalowi rynekzdrowia.pl szacunków firmy badawczej PMR wynika, że w 2010 roku sprzedaż poza aptekami stanowiła około 12 proc. wartości rynku produktów OTC (bez recepty) w Polsce. Na skutek zmian prawnych ograniczających liczbę produktów dopuszczonych do sprzedaży poza aptekami (lista z października 2009 roku, ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia), udział ten był niższy niż w poprzednich latach. W 2008 r. wyniósł on bowiem 14 proc..

Szczegółowe dane zawarte są w najnowszym raporcie PMR pt. "Rynek pozaapteczny produktów OTC w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2013".