MZ/Rynek Zdrowia | 09-05-2011 11:27

Resort zdrowia o komisjach przy prezesie URPL

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie komisji działających przy prezesie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób wyłaniania kandydatów na członków komisji oraz sposób działania komisji.

Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 5 maja 2011 r. Termin zgłaszania uwag upływa 7 dni od dnia doręczenia projektu.

Więcej: www.mz.gov.pl