MZ/Rynek Zdrowia | 04-08-2011 15:36

Resort zdrowia o interpretacji przepisów dotyczących refundacji leków

Ministerstwo Zdrowia podało informację dotyczącą niektórych przepisów ustawy o refundacji leków, niektórych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Resort zdrowia po konsultacji z Ministerstwem Finansów udziela odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. możliwości odliczenia podatku  VAT od naliczonego paybacku, dokonywania rabatów dla szpitali, pakietowania w zamówieniach publicznych, dokonywania korekty cen produktu leczniczego, w sytuacji gdy urzędowa cena zbytu tego leku ulegnie zmianie oraz ewentualnego uwzględniania ceny urzędowej w schemacie transgranicznego buy-sell.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/