Resort zdrowia - Novartis: jest porozumienie finansowe i program terapeutyczny

Autor: Luiza Jakubiak/ Rynek Zdrowia • • 10 czerwca 2009 14:45

Firma Novartis zawarła porozumienie finansowe z resortem zdrowia, które umożliwia finansowanie w ramach programu terapeutycznego (PT) leczenia ranibizumabem (Lucentis) wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) - potwierdzają przedstawiciele koncernu.

Program znalazł się w ostatnim projekcie zarządzenia prezesa NFZ, dotyczącego programów terapeutycznych. Planowany termin wejścia w życie to 1 lipca 2009 roku.

Kwalifikacja chorych do programu terapeutycznego w ramach zawieranych umów na leczenie szpitalne będzie dokonywana przez zespół koordynacyjny.

- Misja tworzenia zespołu zostanie prawdopodobnie powierzona konsultantowi krajowemu w dziedzinie okulistyki – mówi Edyta Grabowska-Woźniak, rzecznik NFZ.

10 września 2008 roku Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych rekomendowała ministrowi zdrowia finansowanie terapii ranibizumabem w wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem, w ramach programu terapeutycznego, pod warunkiem zapewnienia kosztowo efektywnego sposobu finansowania.

Jak wskazuje sam płatnik, w Polsce jest ok. 84 tys. pacjentów cierpiących ma AMD w różnych fazach rozwoju. Oceny kwalifikacji chorych do programu będzie dokonywał zespół koordynacyjny, w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta i analizę dokumentacji medycznej.

Jednak NFZ ocenia, że tylko w grupie nowych przypadków AMD należy doszukiwać się pacjentów kwalifikujących się do tego leczenia i mogących być włączanymi do programu.

- Biorąc pod uwagę dane epidemiologiczne, należy szacować, że co roku w Polsce pojawia się około 7 tys. nowych przypadków wysiękowej postaci AMD. Zgodnie z danymi przekazanymi przez konsultanta krajowego w dziedzinie okulistyki, populacja może wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy pacjentów. Zatem liczba pacjentów, która będzie objęta programem terapeutycznym jest na tym etapie niezwykle trudna do oszacowania – ocenia Edyta Edyta Grabowska-Woźniak.

W ramach programu terapeutycznego leczenia AMD będzie finansowana wyłącznie substancja czynna zarejestrowana we wskazaniu, czyli ranibizumab.

Przypominamy, że dotąd placówki medyczne rozliczały leczenie chorych na AMD w ramach systemu JGP. Na początku br. nastąpiła korekta dokonana przez NFZ i na listę świadczeń szpitalnych w okulistyce realizowanych w leczeniu AMD został wpisany tylko skład chemiczny leku oraz limit cenowy.

W limicie mieścił się jedynie Avastin (bevacizumab), lek zarejestrowany w leczeniu raka jelita grubego. Podanie jednej dawki pacjentowi jest znacznie tańsze niż stosowanie Lucentisu.

Zwolennicy stosowania Avastinu w leczeniu AMD przekonywali, że jeszcze przed pojawieniem się Lucentisu był on z powodzeniem stosowany w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Dlatego NFZ nie zabronił lekarzom stosowania Avastinu przy zachowaniu procedury przewidzianej dla wszystkich terapii poza wskazaniami rejestracyjnymi (tzw. off-label).

Obecnie płatnik stoi na stanowisku, że o wyborze leczenia pacjentów decydują wyłącznie lekarze i NFZ nie ma na to żadnego wpływu.

- Oddziały okulistyczne mogą stosować różne metody leczenia, których rozliczenie uwzględnia system JGP – potwierdza Edyta Grabowska-Woźniak i dodaje:

- System JGP i jego kształt nie jest uzależniony od programów terapeutycznych. Aby realizować świadczenia w ramach JGP i PT należy podpisać dwie różne umowy. Trudno w tej chwili rozstrzygnąć, jakie korekty będą wprowadzane do systemu JGP, na pewno jednak nie będzie żadnych automatycznych zmian związanych z wprowadzaniem do realizacji nowych programów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum