Refundacja leków: nowe programy lekowe. W tym w chorobie ultrarzadkiej

Autor: LJ • Źródło: Rynek Zdrowia20 października 2021 10:33

Od listopada 2021 roku do refundacji wejdą nowe substancje czynne. Powstaną też nowe programy lekowe. Refundowany będzie lek w chorobie ultrarzadkiej.

5 nowych programów lekowych do refundacji od listopada 2021 roku (fot. AdobeStock)
  • W listopadowym projekcie listy leków refundowanych kolejne zmiany
  • Do refundacji wejdą leki stosowane w chorobach rzadkich i ultrarzadkich
  • Łącznie resort zdrowia sfinansuje terapie w pięciu nowych programach lekowych

W programie B.47 Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej dodano nową substancję tyldrakizumab (Ilumetri)

Do dotychczas refundowanych substancji dołączył tyldrakizumab - selektywny inhibitor interleukiny (IL) -23 p19.

Również program B.70 leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) został uzupełniony nową substancją.

Do dotychczas refundowanych: ranibizumabu (Lucentis) i afliberceptu (Eylea), dodano nową substancję czynną brolucizumab (Beovu)

Nowe programy lekowe

B.121. Leczenie amifamorydyną pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona

Refundowana będzie amifampridina (Firdapse).

Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zespół miasteniczny Lamberta-Eatona to bardzo rzadka choroba autoimmunologiczna wywołana przez autoprzeciwciała skierowane przeciwko zależnym od napięcia kanałom wapniowym w błonie presynaptycznej złącza nerwowo-mięśniowego.

U 90 proc. chorych stwierdza się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko presynaptycznym zależnym od potencjału kanałom wapniowym (VGCC).

B.124.Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry

Do refundacji wchodzi dupilumab (Dupixent) - przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13.

Produkt leczniczy Dupixent jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego.

B.125. Leczenie chorych na zaawansowanego raka kolczystokomórkowego skóry cemiplimabem

Dodano cemiplimab (Libtayo)

Lek w monoterapii lek jest wskazany m.in. do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry, którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia chirurgicznego lub radykalnej radioterapii.

Raki skóry dobrze reagują na immunoterapię. Dlaczego jej nie refundujemy?

B.126.Leczenie pacjentów z autosomalnie dominującą postacią zwyrodnienia wielotorbielowatowego nerek

Do refundacji wchodzi tolwaptan (Jinarc).

Częstość choroby oceniana jest na 1:400 do 1:1000 żywych. wykrywana jest najczęściej między 10. a 30. r.ż. i odpowiada za 5-15 proc. przypadków schyłkowej niewydolności nerek wymagającej leczenia nerkozastępczego.

Częstość występowania autosomalnie dominującej postaci zwyrodnienia wielotorbielowatego nerek szacuje się w krajach Unii Europejskiej na 4 przypadki na 10 tys. osób co oznacza, iż choroba ta spełnia kryteria choroby rzadkiej (zgodnie z definicją choroba rzadka występuje nie częściej niż u 5 osób na 10 000 przypadków).

B.127 Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną

Refundacyjny będzie eltrombopag (Revolade).

Dotychczas lek był refundowany w dwóch innych programach:

  • B.97 Leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
  • B.98 Leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Nowym wskazaniem jest postać ciężka anemii aplastycznej.

Anemia aplastyczna (niedokrwistość aplastyczna) to niewydolność szpiku powstała w następstwie jego hipoplazji lub aplazji, prowadząca do pancytopenii. Zapadalność roczną szacuje się na
2-6/1 mln.

Szczepionka przeciwko HPV i przeciwko grypie

Projekt zawiera też preparat Cervarix - szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV, typy 16 i 18 - rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana).

Na liście znalazły się także dwie szczepionki przeciwko grypie z nowymi wskazaniami refundacyjnymi, dla dwóch grup dziecięcych, nieobjętych dotąd refundacją.

Fluenz Tetra - szczepionka przeciw grypie - postać donosowa. Nowe wskazanie: zapobieganie grypie u dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat

VaxigripTetra - szczepionka przeciw grypie. Nowe wskazanie: czynne uodpornienie dzieci od 6 do 24 miesiąca życia oraz od 5 do 18 lat w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce.

Od 1 listopada nowa lista leków refundowanych. MZ opublikowało projekt

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum