Refundacja. Leki stosowane inaczej niż w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Opinia Rady Przejrzystości

Autor: oprac. WOK • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia01 października 2021 14:11

Rada Przejrzystości przyjęła opinię dotyczącą objęcia refundacją grupy leków w innych wskazaniach niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) - podaje na swojej stronie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

AOTMiT podaje informacje stosowaniu leków w innych wskazaniach niż w ChPL FOT. Shutterstock

AOTMiT informuje, że „na posiedzeniu w dniu 27 września 2021 r. Rada Przejrzystości uchwaliła opinię nr 134/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne: dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania lub sposobu podawania” odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego t.j.:

 • Zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe
 • Zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka
 • Zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie
 • Choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe
 • Terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową
 • Ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL
 • Schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na:
  - powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA
  - częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR
  - obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR
  - nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA.
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum