PAP/Rynek Zdrowia | 07-05-2019 17:41

Raport: liczba aptek w Polsce w najbliższych latach powinna się zmniejszyć

Liczba aptek w Polsce jest zbyt duża i w najbliższych latach powinna się zmniejszyć - ocenił w zaprezentowanym we wtorek (7 maja) raporcie Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA).

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Związek wskazuje, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce na jedną aptekę przypada średnio 2628 osób(w poszczególnych województwach liczba ta waha się od 2341 do 2986 mieszkańców). Tymczasem średnia dla Unii Europejskiej wynosi ok. 4350 mieszkańców na aptekę. - Ten stan rzeczy w Polsce stwarza wiele problemów zarówno dla właściwego funkcjonowania rynku aptecznego, jak i dla samych pacjentów - uważa ZAPPA.

Związek ocenia, że biorąc pod uwagę względy ekonomiczne, liczbę farmaceutów oraz zmiany demograficzne, w najbliższych latach liczba aptek będzie malała i zatrzyma się na poziomie 9,3-11,3 tys. placówek. ZAPPA twierdzi, że zagęszczenie aptek w Polsce byłoby równe średniej krajów Europy, gdyby w Polsce było ok. 8,7 tys. aptek. Obecnie jest ich ok. 14,3 tys.

- Liczba aptek w Polsce na poziomie 10-11 tys. jest optymalna z punktu widzenia efektywnej dystrybucji leków oraz racjonalizacji kosztów całego systemu. Zbyt duża liczba aptek - to niepotrzebne koszty lokalowe oraz w przypadku aptek sieciowych - osobowe (zbędne struktury organizacyjne, zarządy, działy zakupowe, księgowe itp.). Ograniczenie tych kosztów może doprowadzić do obniżenia marż na całym rynku, a zatem także do spadku cen leków - przekonuje ZAPPA.

Przedstawiciele związku uważają, że zmniejszenia liczby aptek wymaga sytuacja kadrowa. - Pod względem liczby farmaceutów przypadających na statystyczną aptekę Polska (1,8) jest znacznie poniżej średniej europejskiej (2,4). Stan należy uznać za alarmujący, zwłaszcza że apteki pracują w trybie dwuzmianowym. Jednocześnie liczba farmaceutów przypadających na 100 tys. mieszkańców wynosi 74 i nie odbiega znacząco od średniej OECD, która wynosi 82" - informuje ZAPPA.

Związek przekonuje, że przyjmując za wzór średnią krajów Unii Europejskiej (2,4 farmaceuty na aptekę), przy obecnej liczbie 27 tysięcy pracujących farmaceutów, istniejące zasoby kadrowe w Polsce zapewniają odpowiednią obsadę dla 11250 aptek.

ZAPPA podaje, że statystyczna profesjonalna apteka ma miesięczne obroty w wysokości 144 tys. zł. - Około 35 proc. stanowią leki refundowane, a marża na nich uzyskiwana - wyznaczona w tabeli marż przez Ministerstwo Zdrowia - wynosi średnio 18,5 proc. Dochód generowany na sprzedaży leków refundowanych wynosi więc około 9300 złotych miesięcznie, tymczasem stały koszt miesięczny prowadzenia statystycznej apteki wynosi ok. 47 tys. zł. - podaje ZAPPA.

- Aby statystyczna apteka osiągała obrót pozwalający na uzyskanie zerowego dochodu na lekach refundowanych, w Polsce powinno być nie więcej niż 11300 aptek - ocenia związek.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)