Raport DLA Piper: możemy być farmaceutycznym hubem w regionie

Autor: oprac. LJ • Źródło: DLA Piper23 stycznia 2023 14:00

Pomimo trudności branża przewiduje wzrost znaczenia roli Polski jako farmaceutycznego hubu w naszej części Europy. Będziemy obserwować skrócenie łańcuchów dostaw i wzrost roli leków wytwarzanych lokalnie lub regionalnie - wskazuje Andrzej Balicki z DLA Piper.

Raport DLA Piper: możemy być farmaceutycznym hubem w regionie
80 proc. respondentów przewiduje problem z dostępnością leków Fot. ShutterStock
 • Bezpieczeństwo lekowe Polski jest zagrożone, ale docelowo możemy być farmaceutycznym hubem w regionie - wynika z ankiety DLA Piper
 • Jednocześnie będziemy obserwować skrócenie łańcuchów dostaw, wzrost roli leków wytwarzanych lokalnie lub regionalnie przy istotnej roli importu równoległego w ramach Unii Europejskiej - ocenia dr Andrzej Balicki
 • Ponad 70 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działania rządu podejmowane w celu niwelowania barier dla rozwoju branży farmaceutycznej i medycznej – twierdzi Jolanta Dąbrowicz

Brak publicznej strategii dla sektora farmaceutycznego

Zdaniem blisko 80 proc. ankietowanych, z powodu trudności z produkcją i transportem oraz rosnących kosztów nastąpi w najbliższych latach zauważalny problem z dostępnością leków w Polsce - wynika z najnowszego badania DLA Piper przeprowadzonego wśród czołowych firm z sektora farmaceutycznego i medycznego.

Według ankietowanych, niespójne regulacje prawne, brak odpowiednich zachęt inwestycyjnych i zbyt niskie finansowanie publiczne stanowią obecnie największe bariery dla rozwoju branży.

– Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa lekowego wynika przede wszystkim ze wzrastających kosztów produkcji, perturbacji w łańcuchach dostaw zarówno leków, jak i substancji czynnych, a także problemów w transporcie i logistyce – mówi dr Andrzej Balicki, partner i szef praktyki life sciences w warszawskim biurze DLA Piper.

– Pomimo tych trudności branża przewiduje wzrost znaczenia roli Polski jako hubu w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie będziemy obserwować skrócenie łańcuchów dostaw, wzrost roli leków wytwarzanych lokalnie lub regionalnie przy istotnej roli importu równoległego w ramach Unii Europejskiej.

Jak pokazało badanie, brak jest optymizmu wśród podmiotów z branży co do zwiększenia budżetu refundacyjnego czy leczenia tzw. chorób współistniejących. Daje to bardziej pesymistyczny obraz w tym zakresie w porównaniu do pierwszej edycji badania przeprowadzonego w 2021 roku.

– Niestety ponad 70 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działania rządu podejmowane w celu niwelowania barier dla rozwoju branży farmaceutycznej i medycznej – twierdzi Jolanta Dąbrowicz, senior associate w praktyce life sciences w warszawskim biurze DLA Piper.

– Zdaniem branży, państwo powinno zwiększyć finansowanie publiczne, wprowadzić zachęty do inwestowania, usprawnić działania organów sektorowych, a także wzmocnić dialog społeczny poprzez uwzględnianie uwag branży i wskazywanie realnych terminów w ramach konsultacji społecznych.

– Ankietowani wskazują na brak publicznej strategii dla sektora, szczególnie w odpowiedzi na obecny kryzys gospodarczy. Co więcej, ten negatywny obraz nie zmienia się w porównaniu do poprzedniej edycji badania przeprowadzonego przez nas w trakcie pandemii COVID-19 – dodaje Andrzej Balicki.

Natomiast wyraźny optymizm panuje w odniesieniu do rozwoju narzędzi cyfrowych, szczególnie zastosowania sztucznej inteligencji w takich obszarach jak badania kliniczne, czy niektóre procedury medyczne i diagnostyczne. Według ankietowanych sztuczna inteligencja to przyszłość branży medycznej i farmaceutycznej w Polsce.

Możliwości wzrostu branża upatruje także w rozwoju usług telemedycznych. Jednocześnie zdecydowana większość jest przekonana, że w najbliższych latach dojdzie do większego uregulowania tych świadczeń i ich finansowania.

Co jeszcze sądzą ankietowani?

Tylko co czwarty respondent przewiduje wzrost udziału produktów innowacyjnych, aż połowa jest przeciwnego zdania.

Dwukrotne więcej badanych (ponad 40 proc.) uważa, że nastąpi wzrost udziałów produktów wytwarzanych lokalnie.

Ponad trzy czwarte respondentów przewiduje wzrost udziału w rynku
leków bez recepty.

Co piąty ankietowany przewiduje ograniczenie importu równoległego w ramach Unii Europejskiej, a ponad połowa jest przeciwnego zdania.

Aż prawie 80 proc. respondentów przewiduje problem z dostępnością
leków, przeciwnego zdania jest niespełna 15 proc. badanych.

Przyszła Polska jako "hub" lekowy dla innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej to wizja zdecydowanej większości respondentów (dwie trzecie). Tylko niecałe 15 proc. respondentów przewiduje sytuację odwrotną.

Wśród największych barier dla sektora produktów farmaceutycznych, sprzętu medycznego i usług medycznych w Polsce ankietowani wskazywali:

 • Brak strategii – brak odpowiedniej polityki, w tym ekonomicznej/sektorowej, w odpowiedzi na obecny kryzys światowy.
 • Sytuacja ekonomiczna – wysoka inflacja i nienadążające wyceny.
 • Finansowanie – zbyt niskie finansowanie publiczne, długie procesy refundacyjne, brak refundacji nowoczesnych produktów i systemów medycznych.
 • Know-how – ograniczony know-how lokalny w zakresie leków i wyrobów medycznych.
 • Wykwalifikowany personel – trudności w przyciągnięciu i utrzymaniu wartościowych pracowników, zaangażowanych w wytwarzanie, logistykę i dystrybucję.
 • Procedura doradztwa naukowego – brak krajowej procedury doradztwa naukowego (scientific advisory) dotyczącego bardzo istotnych obszarów
  takich jak proces badań klinicznych i certyfikacji wymaganej przez Europejską Agencję Leków.
 • Wytwarzanie – brak lokalnej bazy wytwórczej substancji czynnych.
 • System ochrony zdrowia – braki w zakresie personelu medycznego, niskie wyceny świadczeń.
 • Regulacje – skomplikowane i niespójne przepisy prawne, niekorzystne przepisy regulacyjne; brak przewidywalności zmian, brak rzetelnych konsultacji publicznych.

Co państwo powinno zrobić, by niwelować bariery dla sektora produktów
farmaceutycznych, sprzętu medycznego i usług medycznych w Polsce?

Sugerowane rozwiązania:

 • FINANSOWANIE - zwiększenie publicznego finansowania ochrony zdrowia.
 • ZACHĘTY INWESTYCYJNE - zwiększenie środków i zachęt na innowacje w sektorze w zakresie leków i technologii medycznych.
 • PODATKI - ustabilizowanie systemu podatkowego i systemu finansów publicznych.
 • DZIAŁANIE ORGANÓW - usprawnienie działania organów sektorowych, zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanego personelu, zwiększenie nakładów finansowych na ich działanie.
 • DIALOG SPOŁECZNY - wzmocnienie dialogu z sektorem, promowanie konsultacji społecznych, publikowanie założeń, uwzględnianie uwag branży, dłuższe terminy na zgłaszanie uwag, korzystanie z uwag branży i rozwiązań z innych państw.
 • ANALIZA SEKTORA - lepsza analiza rynku, zatrudnianie specjalistów.
 • LEGISLACJA - większa stabilizacja i przewidywalność prawa.
 • SYSTEM OCHRONY ZDROWIA - zwiększenie finansowania publicznego, zrównanie warunków konkurowania podmiotów prywatnych i publicznych

Badanie zostało przeprowadzone w listopadzie 2022 roku wśród największych producentów leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz świadczeniodawców usług medycznych w Polsce.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum