Dziś Rada Przejrzystości. Co w porządku obrad?

Autor: oprac. LJ • Źródło: AOTMiT27 września 2021 05:00

Rada Przejrzystości AOTMiT spotka się w poniedziałek, 27 września. Eksperci ocenią m.in. lek do stosowania w nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej, w ostrych napadach obrzęku naczynioruchowego oraz w pierwotnym deficycie koenzymu Q.

Eksperci Rady Przejrzystości AOTMiT ocenią zasadność finansowania leku stowanego w rzadkiej chorobie hematologicznej - zakrzepowej plamicy małopłytkowej (Fot. AdobeStock)
 • 27 września odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości nr 44/2021
 • Eksperci ocenią zasadność finansowania leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • Ocenią też możliwość finansowania leków poza wskazaniami rejestracyjnymi

Rada Przejrzystości. Posiedzenie 27 września

W poniedziałek, 27 września, odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

Organ pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla prezesa AOTMiT.

Tym razem eksperci zaopiniują wniosek o refundację leku stosowanego w rzadkiej chorobie hematologicznej o podłożu autoimmunologicznym - zakrzepowej plamicy małopłytkowej (aTTP).

Rocznie występują 3-4 przypadki na milion osób. Jakkolwiek te dane mogą być niedoszacowane, bowiem wiele osób umiera zanim choroba zostanie rozpoznana. Najczęściej chorują osoby młode między 30-40 r.ż. i częściej kobiety niż mężczyźni.

Czytaj więcej: Zakrzepowa plamica małopłytkowa. Tajemnicza choroba, o której nie wie nawet większość lekarzy

Rada zajmie się też oceną wniosków o sfinansowanie ze środków publicznych leku do stosowania w pierwotnym deficycie koenzymu Q oraz zasadnością wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programu leczenia choroby Leśniowskiego – Crohna oraz pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG).

Rada Przejrzystości 27 września. Porządek obrad obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny:

 • leku Cablivi (caplacizumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (ICD-10 M 31.1)”,
 • leku Ruconest (conestatum alfa) we wskazaniu: leczenie ostrych napadów obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych, młodzieży i dzieci (w wieku 2 lat i starszych) z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym (ang. hereditary angioedema, HAE) wywołanym niedoborem inhibitora esterazy C1,
 • środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Alfamino HMO we wskazaniu: do postępowania dietetycznego u pacjentów w wieku rozwojowym w przypadku ciężkiej postaci alergii na białka pokarmowe lub braku ustąpienia objawów po zastosowaniu silnych hydrolizatów białek mleka krowiego, alergii wielopokarmowej lub w stanach wymagających zastosowania diety elementarnej.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Raxone (idebenon) we wskazaniu:  pierwotny deficyt koenzymu Q (ICD-10: E88.8).

Przygotowanie opinie w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne dalteparinum natricum, enoxaparinum natricum, nadroparinum calcicum we wskazaniach:

 • zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
 • zespół antyfosfolipidowy – diagnostyka;
 • niedobór białka C lub niedobór białka S – diagnostyka;
 • zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia – profilaktyka i leczenie;
 • choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL – profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe;
 • terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową;
 • ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL;
 • schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na:
 1. powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA,
 2. częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR,
 3. obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR,
 4. nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych:

 • B.32. „Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (ICD-10 K50)”,
 • B.55. „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.

 Czytaj również: Wyższe opłaty za analizę AOTMiT. Jest projekt rozporządzenia MZ

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum