Rada Przejrzystości nt. nowych technologii lekowych

Autor: AOTM/rynekzdrowia.pl • • 15 listopada 2012 10:41

12 listopada Rada Przejrzystości zaopiniowała finansowanie ze środków publicznych nowych technologii lekowych.

Rada Przejrzystości nt. nowych technologii lekowych
Rada Przejrzystości uznaje za niezasadne finansowanie ze środków publicznych leku Levetiracetam Teva (lewetiracetam) we wskazaniu "Monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką".

W opinii Rady brak jest danych wskazujących na istnienie ważnych klinicznie grup pacjentów, u których lek ten byłby szczególnie skuteczny lub byłby jedynym możliwym do stosowania. Jednocześnie koszty leczenia lewetiracetamem są wyższe od terapii obecnie stosowanych przy porównywalnych wynikach.

Rada uznała za zasadne finansowanie ze środków publicznych, w ramach programu lekowego "Leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW-C)", leku Victrelis (bocepirevir) jako składnika terapii trójlekowej w skojarzeniu z pegylowanym interferonem alfa i ribawiryną, do stosowania u chorych w wieku powyżej 18 lat z wyrównaną czynnością wątroby (w tym z marskością wątroby), u których stwierdzono włóknienie wątroby w stopniu co najmniej 2 w skali Scheuera i którzy byli uprzednio leczeni nieskutecznie terapią dwuskładnikową złożoną z pegylowanego interferonu alfa i ribawiryny, bądź nie byli uprzednio leczeni i stwierdzono u nich genotyp rs 12979869 IL 28 T/T.

Rada Przejrzystości uważa za zasadne finansowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Avastin (bewacyzumab) w ramach programu lekowego "Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (ICD-10 C56, C57, C 48)", bezpłatnie dla świadczeniobiorcy, w ramach istniejącej grupy limitowej. Rada Przejrzystości akceptuje propozycję obniżenia ceny leku, lecz w ramach bardziej skutecznego i radykalnego niż wskazany przez podmiot odpowiedzialny instrumentu dzielenia ryzyka.

Rada uważa za zasadne finansowanie Thalidomide Celgene (talidomid) w leczeniu pierwszego rzutu nieleczonego szpiczaka, w połączeniu z melfalanem i prednizonem, we wskazaniu zgodnym z wnioskiem, bezpłatnie, w ramach odrębnej grupy limitowej. Warunkiem refundacji jest obniżenie ceny leku do poziomu ceny 1 mg talidomidu obecnie finansowanego w ramach importu docelowego.

Rada Przejrzystości uznaje za zasadne finansowanie ze środków publicznych produktu leczniczego Procoralan (iwabradyna) we wskazaniu: przewlekła niewydolność serca II do IV stopnia według klasyfikacji NYHA, z zaburzeniami czynności skurczowej, u pacjentów z rytmem zatokowym, u których częstość akcji serca wynosi ≥75 uderzeń na minutę, w skojarzeniu z leczeniem standardowym, w tym z beta-adrenolitykiem lub gdy leczenie beta-adrenolitykiem jest przeciwwskazane lub nie jest tolerowane.

Sugerowany poziom odpłatności - ryczałt, w ramach nowej grupy limitowej obejmującej jedynie dany produkt. Jednocześnie Rada nie akceptuje zaproponowanego instrumentu dzielenia ryzyka, ponieważ generuje niewspółmiernie duże koszty dla płatnika publicznego.

Więcej: http://www.aotm.gov.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum