AOTM/Rynek Zdrowia | 06-08-2013 09:52

Rada Przejrzystości AOTM oceniła kolejne leki

W czasie poniedziałkowego (5 sierpnia) posiedzenia Rada Przejrzystości AOTM dokonała oceny leków: Adcetris (brentuksymab vedotin), Xarelto (rywaroksaban) oraz Signifor (pasyreotyd).

Rada między innymi uważa za niezasadne objęcie refundacją leku Adcetris (brentuksymab vedotin) we wskazaniu „Leczenie chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina; C84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)", w ramach proponowanego programu lekowego.

W przypadku oceny leku Xarelto (rywaroksaban) we wskazaniach: leczenie zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych uznano za niezasadne objęcie tego leku refundacją.

Jednocześnie Rada Przejrzystości uważa za zasadne objęcie refundacją leku Xarelto (rywaroksaban) u chorych z zatorowością płucną (ZP) oraz w profilaktyce nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych z przeciwwskazaniami do heparyn drobnocząsteczkowych lub antagonistów witaminy K oraz chorych z niestabilną antykoagulacją antagonistami witaminy K, pod warunkiem obniżenia kosztów leczenia, przy 30% odpłatności, w ramach grupy limitowej zawierającej heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych.

Więcej: www.aotm.gov.pl