RPP występuje o zmianę łudząco podobnych oznakowań leków. "Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta"

Autor: oprac. IB • Źródło: RPP, Rynek Zdrowia15 listopada 2021 17:30

Na podstawie niepokojących informacji ukazujących się w mediach społecznościowych, Rzecznik Praw pacjenta wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za oznakowanie produktów leczniczych o rozważenie zmiany wzoru opakowań oraz nazewnictwa.

Chodzi o bezpieczeństwo pacjenta - wskazuje RPP Fot. Shutterstock
  • Na podstawie niepokojących informacji ukazujących się w mediach społecznościowych, Rzecznik Praw pacjenta wystąpił do podmiotów odpowiedzialnych za oznakowanie produktów leczniczych o rozważenie zmiany wzoru opakowań oraz nazewnictwa
  • Rzecznik zwrócił uwagę między innymi na możliwe tragiczne skutki omyłkowego podania niewłaściwego produktu
  • W odpowiedzi oba podmioty wyraziły troskę o zapewnienie pacjentom najwyższego poziomu bezpieczeństwa

- Doceniam i wspieram wszelkie inicjatywy podmiotów odpowiedzialnych za poprawę standardów w zakresie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych poprzez odpowiednie ich oznakowanie - napisał Bartłomiej Chmielowiec.

- Działania te są cennym wkładem w realizację naszego wspólnego celu jakim jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentów - dodał Rzecznik Praw Pacjenta.

"Pomyłka może mieć tragiczne skutki"

W swoim wystąpieniu Rzecznik zwrócił uwagę między innymi, jak istotne w przebiegu procesu terapeutycznego jest odpowiednie rozróżnienie opakowań produktów leczniczych, w szczególności biorąc pod uwagę możliwe tragiczne skutki omyłkowego podania niewłaściwego produktu.

W odpowiedzi, oba podmioty wyraziły troskę o zapewnienie pacjentom najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Przedstawione zostały również bieżące działania w kierunku bezpiecznego oznakowania produktów w celu minimalizacji ryzyka popełnienia błędów przez personel medyczny i poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

"Trzeba ograniczyć ryzyko błędu"

Na bezpieczeństwo pacjenta składa się także bezpieczeństwo stosowania produktów leczniczych. W tym zakresie niezwykle ważne jest, by wszystkie podmioty, nawet pośrednio zaangażowane w proces udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych, podejmowały odpowiednie działania w kierunku ograniczenia ryzyka popełnienia błędów w przebiegu procesu terapeutycznego.

Rok 2021 w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta przebiega pod hasłem Roku Bezpieczeństwa Pacjenta. Zgodnie z art. 6 i 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannością. Prawidłowa realizacja prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych oznacza tym samym zapewnienie mu bezpieczeństwa.

Czytaj też: Zażywanie wielu leków to wyższe ryzyko błędów. Czego powinni unikać lekarze i chorzy?

Czytaj też: Specjaliści: chorujesz na jaskrę, astmę? Uważaj na leki przeciwbólowe

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum