RPP: ponad 1,7 tys. zgłoszeń o problemach z dostępem do leków

Autor: RPP, DMX/Rynek Zdrowia • • 12 stycznia 2012 16:48

Rzecznik Praw Pacjenta (RPP) od 2 do 11 stycznia br. odnotował 1707 sygnałów dotyczących problemów z dostępem do leków w związku z protestem lekarzy - m.in. umieszczaniem na receptach adnotacji "Refundacja do decyzji NFZ".

Jak wynika z danych udostępniony przez Biuro RPP, największa liczba zgłoszeń dotyczy realizacji recept z pieczątką "Refundacja do decyzji NFZ" za 100 proc. odpłatności (razem 641). Rzecznik zanotował też 51 sygnałów dotyczących odmowy wydania przez lekarza recepty bez adnotacji "Do decyzji NFZ" w sytuacji, gdy pacjent okazał dokument potwierdzający status ubezpieczenia zdrowotnego.

Poza tym RPP odebrał 402 głosy zgłaszające zastrzeżenia do listy leków refundowanych oraz 315 sygnałów dotyczących problemów w dostępie do leków w leczeniu chorób przewlekłych.

Najwięcej skarg napłynęło z województwa mazowieckiego (311), śląskiego (241) oraz małopolskiego (225). Najmniej sygnałów o problemach z receptami pacjenci przesyłali z województw lubuskiego (20), świętokrzyskiego (34) i zachodniopomorskiego (36).

Z danych RPP wynika, że wraz z upływem czasu liczba sygnałów docierających do biura rzecznika maleje. O ile w pierwszych dniach stycznia ich liczba szła w setki to już 11 stycznia można było mówić o kilkudziesięciu.

Jak informuje RPP w przekazywanej dotychczas informacji monitorującej skutki prowadzonego protestu, pomijany był aspekt wyrażanych przez pacjentów ocen odnoszących się do relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Rzecznik podkreśla jednak, że aspekt ten wraz z przedłużającym się protestem przybiera wyrazisty charakter.

Według RPP w 90 proc. wszystkich spraw związanych z dostępem do leków i uzyskiwaniem recept, dochodzi do spięć, które wskazują na naruszenie zasad etycznych przez lekarza w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rzecznik zwraca uwagę również na dezinformowanie pacjentów przez samych lekarzy o istocie protestu i o możliwości realizacji recepty.

Zdaniem RPP brak właściwego informowania pacjentów przez lekarzy prowadzi do nieuzasadnionego odsyłania pacjentów z apteki do lekarza i odwrotnie. Dodatkowo pacjenci kierując sprawy w trybie skarg do oddziałów NFZ odsyłani są do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (chodzi w szczególności o Łódź, Bydgoszcz, Kraków, Poznań).
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum