Publikacja nowelizacji ustawy refundacyjnej

Autor: LJ/Rynek Zdrowia • • 26 stycznia 2012 17:24

W Dzienniku Ustaw z dnia 25 stycznia 2012 r. pozycja 95 opublikowano ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji czyli 9 lutego 2012 roku.

Nowelizacja znosi kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypisują recepty oraz wprowadza abolicję dla aptekarzy realizujących recepty z błędami przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Spełnia ona jednak tylko część postulatów środowiska. Nadal jedynym organem kontrolnym jest NFZ. Aptekarze mogą wnosić zażalenia od decyzji kontrolerów NFZ do dyrektorów oddziałów wojewódzkich. Jeśli zażalenie nie zostanie uwzględnione, będą mogli odwołać się do prezesa NFZ.

Nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Lekarze nie będą wpisywać na recepcie poziomu odpłatności za leki mające jeden poziom refundacji.

Dokonano także zmian w artykule 40 ustawy - Minister Zdrowia będzie mógł podjąć decyzję administracyjną o refundowaniu leku w przypadku zastosowania go przy schorzeniach, których nie obejmuje jego charakterystyka.

Nowelizacja zmienia również sposób naliczania marży detalicznej dla leków sprowadzanych z zagranicy, w ramach importu docelowego. Zrównano marżę detaliczną dla tych leków z marżą detaliczną obowiązującą dla pozostałych rodzajów leków.

Więcej: http://dziennikustaw.gov.p
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum