Przyznano granty na realizację projektów badawczych

Autor: LJ/Rynek Zdrowia • • 13 maja 2010 09:09

W tym roku po raz ósmy przyznano granty na dofinansowanie projektów badawczych, biorących udział w konkursie Fundacji na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny.

W ósmej edycji wnioski złożyło 37 zespołów badawczych. 31 zostało skierowanych do recenzji.

Jury konkursowe doceniło pracę dr Joanny Pery, z Kliniki Neurologii CM UJ. Badaczka otrzyma ponad 351 tys. zł na kontynuację poszukiwań biomarkerów dla tętniaków wewnątrzczaszkowych i analizę profili ekspresji genów w komórkach krwi obwodowej.

Autorzy dokonają analizy materiału genetycznego uzyskanego od pacjentów z tętniakami mózgu w celu wykrycia genów, które wiążą się ze zwiększonym zagrożeniem jego pęknięciem. Obecnie istnieją metody, które pozwalają wykryć tętniak w okresie bezobjawowym; niestety, nie ma wiarygodnych sposobów, aby określić ryzyko pęknięcia tętniaka i tym samym wskazania do wczesnej interwencji.

324 tys. zł otrzyma doc. Małgorzata Filip, z Pracowni Farmakologii Uzależnień, Zakładu Farmakologii, Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Badacze zamierzają przeprowadzić doświadczenia na szczurach uzależnionych od kokainy, aby znaleźć szlaki w mózgu, które wiążą się z rozwojem nałogu narkotycznego. Wyniki mogą pomóc w znalezieniu nowych metod farmakoterapii ciężkich uzależnień.

Dr Arkadiusz Piotrowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został doceniony za badania nad czynnikami genetycznymi, które określają podatność na zachorowanie na raka sutka, dzięki czemu możliwe będzie wczesne rozpoznanie choroby. W swoich doświadczeniach badacze wykorzystają specjalnie zaprojektowane do tego celu mikromacierze DNA, pozwalające na jednoczasową analizę setek tysięcy genów (grant - 452 tys. zł).

Dr Grzegorz Placha, z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM otrzyma 432 tys. zł na analizę genetyczną próbek uzyskanych od pacjentów z przerostem lewej komory w przebiegu najczęściej występującej wady serca - stenozy aortalnej. Badania będą prowadzone metodą, która pozwala na jednoczesne badanie nawet miliona różnych znaczników genetycznych, dzięki czemu istnieje szansa odkrycia nowych, dotychczas nieodkrytych genów wpływających na przerost serca.

Celem projektu realizowanego przez prof. Jacka Szepietowskiego z Akademii Medycznej we Wrocławiu (Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii) jest poznanie mechanizmów związanych z przekształceniem się prawidłowych komórek skóry w komórki nowotworowe dla znalezienia lepszych metod diagnostycznych i opracowania bardziej skutecznej terapii.

Autorzy zamierzają badać naturalnie występujące w skórze białka – metalotioneiny, chroniące przed szkodliwym działaniem ultrafioletu. Wynik badań pozwolą ocenić czy metalotioneiny mogą zostać wykorzystane we wczesnym wykrywaniu i terapii nowotworów skóry.

Prof.  Marek Jagielski z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Bakteriologii zaproponował nową metodę MLVA do genotypowania mikroorganizmów. Oczekiwanym aspektem aplikacyjnym planowanych badań ma być opracowanie możliwie najmniej czaso- i pracochłonnej, taniej metody genetycznego typowania szczepów C. diphtheriae, odpowiedzialnych na epidemie błonicy.

Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny została założona w 2001 roku przez firmę Polpharma.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum