Przeglądy lekowe a odpowiedzialność zawodowa farmaceutów. "Podważanie autorytetu i zaufania"

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia, NIA12 września 2022 17:30

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) i Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego (NSA) zajęli stanowisko w sprawie realizacji przeglądów lekowych przez farmaceutów w kontekście ryzyka odpowiedzialności zawodowej. - Kwestionowanie umiejętności (...) jest działaniem podważającym zaufanie do zawodu farmaceuty - czytamy w oświadczeniu.

Przeglądy lekowe a odpowiedzialność zawodowa farmaceutów. "Podważanie autorytetu i zaufania"
W kilkudziesięciu wybranych aptekach w Polsce trwa Pilotaż Przeglądów Lekowych Fot. Shuttertock
  • W kilkudziesięciu wybranych aptekach na terenie Polski trwa Pilotaż Przeglądów Lekowych
  • Naczelna Izba Aptekarska stoi na stanowisku, że każdy farmaceuta posiada do tego kwalifikacje i "uprawniony jest do sprawowania opieki farmaceutycznej"
  • Koordynatorzy Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych i Związku Zawodowego Pracowników Farmacji zasugerowali jednak kilka dni temu, że "nowa usługa" wymaga od farmaceutów dodatkowych kwalifikacji, a samodzielne jej podejmowanie przez farmaceutów i apteki "wiąże się z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności zawodowej 
  • NROZ oraz Przewodnicząca NSA wydali nowe stanowisko w tej sprawie. - Grożenie odpowiedzialnością zawodową (...) jest działaniem nieuprawnionym i kontestuje autorytet organów odpowiedzialności zawodowej oraz samorządu zawodu farmaceuty - czytamy

Dwa różne stanowiska w sprawie przeglądów lekowych. Wymagają dodatkowych kwalifikacji?

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ) i Przewodnicząca Naczelnego Sądu Aptekarskiego (NSA) odnieśli się do opublikowanego w minionym tygodniu „Stanowiska Koordynatorów Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych oraz Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF) w sprawie realizacji usługi przeglądów lekowych w systemie ochrony zdrowia w Polsce". 

Opinia ta została, przypomnijmy, wydana w odpowiedzi na komunikat biura prawnego Naczelnej Izby Aptekarskiej, która w połowie lipca wskazała, iż każdy farmaceuta posiada kwalifikacje i "uprawniony jest do sprawowania opieki farmaceutycznej." 

Koordynatorzy Narodowego Pilotażu Przeglądów Lekowych i ZZPF nie podzielają takiego punktu widzenia i kilka dni temu wydali swój pogląd na sprawę, z którego wynika, że przeglądy lekowe są najtrudniejszą z usług opieki farmaceutycznej, dlatego wymagają od farmaceutów dodatkowych kwalifikacji. 

- Intencją ustawodawcy jest poszerzenie kompetencji farmaceutów połączone jednak z podniesieniem ich faktycznych kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej niezbędnej w procesie świadczenia opieki farmaceutycznej, a zwłaszcza jej najbardziej zaawansowanej formy, jaką są przeglądy lekowe - czytamy w oświadczeniu . 

Zwrócili także uwagę, że "podejmowanie przez farmaceutów i apteki samodzielnych działań związanych z prowadzeniem przeglądu lekowego, wiąże się z osobistym ryzykiem farmaceuty oraz pracodawcy, a także poniesieniem odpowiedzialności zawodowej za potencjalne błędy wynikające z braku kompetencji klinicznych do realizacji najtrudniejszej usługi opieki farmaceutycznej."

Grożenie odpowiedzialnością zawodową podważa zaufanie do zawodu farmaceuty 

NROZ oraz Przewodnicząca NSA nie zgadzają się z takim podejściem. W opublikowanym 12 września komunikacie podkreślają, że "pogląd nie jest stanowiskiem Naczelnego Sądu Aptekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

- Grożenie odpowiedzialnością zawodową (...) jest działaniem nieuprawnionym oraz kontestuje autorytet organów odpowiedzialności zawodowej oraz samorządu zawodu farmaceuty - czytamy w najnowszym oświadczeniu. 

Podkreślają także, że zawód farmaceuty jest samodzielnym medycznym zawodem zaufania publicznego, co powinno skutkować m.in. zdolnością do brania indywidualnej odpowiedzialności za swoją pracę oraz umiejętnością oceny posiadanych kompetencji zawodowych. 

- Kwestionowanie umiejętności dokonania przez farmaceutów rzetelnej samooceny i posiadanych umiejętności i kompetencji oraz nieuzasadnione zakładanie, że farmaceuci będą podejmować się działań mogących szkodzić pacjentom, jest działaniem podważającym zaufanie do zawodu farmaceuty - zwracają uwagę NROZ oraz Przewodnicząca NSA. 

Przypominają także, że zgodnie z ustawą o izbach aptekarskich, Naczelna Izba Aptekarska oraz okręgowe izby stanowią samorząd zawodu farmaceuty i jako jedyne są uprawnione do sprawowania pieczy i nadzoru nad jego wykonywaniem. 

Pilotaż Przeglądów Lekowych, przypomnijmy, prowadzony jest obecnie w kilkudziesięciu wybranych aptekach na terenie Polski. Jeśli zostanie oceniony pozytywnie, usługa zostanie wdrożona i objęta pełną płatnością w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum