Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty z poprawką w zakresie doskonalenia zawodowego

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 23 stycznia 2020 12:02

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w czwartek (23 stycznia) projekt ustawy o zawodzie farmaceuty przyjęty przez rząd. Zawiera on autopoprawkę ministra zdrowia w zakresie przepisu dotyczącego ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

16 stycznia 2020 r. Stały Komitet Rady Ministrów potwierdził brzmienie projektu z wcześniejszymi ustaleniami oraz przygotowaną przez Ministra Zdrowia autopoprawką.

Polega ona na zmianie art. 77, dotyczącego ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Ten przepis wskazuje, że farmaceuta ma obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych (art. 77 ust. 1):

1. Metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń
2. Za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Zakres doskonalenia zawodowego ma obejmować wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 4. Farmaceuta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego przekazuje właściwej okręgowej izbie aptekarskiej kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez nią dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez farmaceutę. Farmaceuta dokumentuje ustawiczny rozwój zawodowy w karcie rozwoju zawodowego.

Zmianę wprowadzono w art. 77 ust. 2 (doskonalenie zawodowe farmaceutów organizują jednostki szkolące, NIA oraz okręgowe izby aptekarskie) - wyrazy "Doskonalenie zawodowe farmaceutów" proponuje się zastąpić wyrazami "Kursy, o których mowa w ust. 1;

Druga zmiana dotyczy art. 77 ust. 4 (Farmaceuta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego przekazuje właściwej okręgowej izbie aptekarskiej kartę rozwoju zawodowego w celu potwierdzenia przez nią dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez farmaceutę). Tu zmiana polega na zastąpieniu wyrazów "doskonalenia zawodowego" wyrazami "ustawicznego rozwoju zawodowego".

W ocenie MZ, zmiany te mają na celu doprecyzowanie art. 77 projektowanej ustawy, tak, aby nie budził on wątpliwości interpretacyjnych.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum