Projekt ustawy o wyrobach medycznych utknął w resorcie zdrowia

Autor: Luiza Jakubiak/Rynek Zdrowia • • 16 czerwca 2008 15:12

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zapowiada, że projekt ustawy o wyrobach medycznych uwzględnia nowe prawo unijne. Zmianie w ustawie ulegnie m.in. cały rozdział dotyczący incydentów medycznych.

Zgodnie z art. 4 dyrektywy 2007/47/WE, zmieniającą dyrektywę 90/385/EWG  i dyrektywę 93/42 o wyrobach medycznych, państwa członkowskie do 21 grudnia 2008 roku powinny wdrożyć postanowienia dyrektywy do przepisów krajowych.

26 maja br. projekt nowej ustawy o wyrobach medycznych został przekazany do ministerstwa zdrowia. Później ta ustawa trafi do uzgodnień międzyresortowych, następnie do komisji sejmowej.

Z powodu długiej drogi legislacyjnej, są obawy czy ustawa zostanie przyjęta w terminie określonym w dyrektywie.
­- Pewnie nie, jednak mamy nadzieję, że nowa ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2009 roku – mówi Andrzej Karczewicz, kierownik wydziału nadzoru rynku URPL. - Gdyby ten okres się przedłużał, Komisja Europejska będzie z pewnością interweniowała.

Incydenty medyczne
Zasadniczą przyczyną nowelizacji ustawy jest konieczność dostosowania przepisów krajowych do postanowień nowej dyrektywy 2007/47/WE.

Zmianie w ustawie ulegnie m.in. cały rozdział dotyczący incydentów medycznych. Obecne ustawodawstwo dotyczące incydentów oparte jest na dokumentach Komisji Europejskiej, umożliwiających klasyfikację urządzeń medycznych, tzw. MEDDEV 2.12-1 rev 4 z 2001 r. Od początku 2008 roku obowiązuje następne wydanie wytycznych do dyrektyw o wyrobach medycznych, które zmienia podejście do zagadnienia incydentów medycznych (MEDDEV 2.12-1 rev 5).

Chociaż, jak zauważa  Andrzej Karczewicz, problem incydentów medycznych jest ledwie zasygnalizowany w dyrektywach unijnych i być może Komisja Europejska podejmie kroki, by zdarzenia incydentów medycznych zostały zharmonizowane na poziomie europejskim.

- Incydenty w Polsce zdarzają się nie tylko polskim wytwórcom, ale również zagranicznym. Powinien obowiązywać jeden dokument, który by harmonizował przepisy we wszystkich krajach. Wytwórca chiński nie musi znać polskich przepisów, a działania, jakie zobowiązany jest podjąć, powinny być we wszystkich krajach identyczne.

Nadzór rynku
Następnym zagadnieniem, które dyrektywa ujmuje jednym zdaniem, jest sprawa nadzoru rynku. Każdy kraj reguluje to na swój własny sposób, a dyrektywa zawiera jedynie zobowiązanie państw członkowskich do podejmowania środków, by wyroby były wprowadzane do obrotu i użytku tylko wtedy, gdy spełniają wymagania dyrektywy Rady 93/42.


Dotychczasowa ustawa o wyrobach medycznych nie zawierała żadnych obowiązków takich podmiotów jak importer, dytrybutor lub dostawca.

Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiający wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszący się do warunków wprowadzania produktów do obrotu. Rozporządzenie jeszcze nie obowiązuje.

- Korzystając z tego projektu, już wprowadziliśmy pewne regulacje do nowelizowanej ustawy o wyrobach medycznych - mówi Karczewicz.

Następnym dokumentem jest projekt decyzji PE i Rady w sprawie wspólnych ram wprowadzania produktu do obrotu. Autorzy projektu również z tego dokumentu czerpali pewne postanowienia do ustawy.

Poza koniecznością harmonizacji przepisów, 4-letnie doświadczenia w stosowaniu dotychczas obowiązującej ustawy zarówno po stronie Urzędu Rejestracji jak i po stronie wytwórców, dystrybutorów oraz importerów pokazały, że wiele zapisów ustawy powinno być zmienionych z powodu błędów.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum