Program gwarantujący bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia z szansą na rozszerzenie?

Autor: oprac. ML • Źródło: Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"22 sierpnia 2022 10:30

Funkcjonujący od 2016 roku program 75+, gwarantujący bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia, z szansą na rozszerzenie? Jest kolejna, po Polskim Ładzie, zapowiedź zmiany. Czy będzie nowelizacja ustawy?

Program gwarantujący bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia z szansą na rozszerzenie?
Wprowadzenie Programu Leki 75+ poprawiło dostęp seniorów do produktów leczniczych. Fot. Shutterstock.
  • Funkcjonujący od 2016 roku program 75+, gwarantujący bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75 roku życia, ma szansę na rozszerzenie?
  • Jarosław Kaczyński, podczas spotkania z mieszkańcami Konina w lipcu tego roku, mówił m.in. o nakładach na służbę zdrowia i nawiązał do powracającego co jakiś czas tematu obniżenia granicy wieku programu na młodszych seniorów
  • To już kolejna, po Polskim Ładzie, zapowiedź zmiany. Czy w świetle tych słów można liczyć na nowelizację ustawy?

Leki 75+: program trwa od 2016 roku

Program Leki 75+ wszedł w życie we wrześniu 2016 roku. Gwarantuje on bezpłatne leki, wskazane w odrębnym wykazie, osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Lista leków, dostępnych bezpłatnie dla seniorów, ogłaszana jest przez Ministra Zdrowia co dwa miesiące. Od 1 maja 2022 r. zawiera ona 2081 pozycji, obejmujących 177 substancji czynnych w 83 grupach limitowych.

Wg. danych Ministerstwa Zdrowia, w 2021 roku z programu skorzystało blisko 2,5 mln seniorów. Z raportu NIK z 2019 r. „Program bezpłatnych leków dla seniorów leki 75+” wynika, iż wprowadzenie Programu Leki 75+ poprawiło dostęp seniorów do produktów leczniczych, a w ich budżetach domowych wydatki na leki obniżyły się.

Wyniki przeprowadzonego wśród seniorów badania wskazały także, że 61 proc. ankietowanych odnotowało spadek miesięcznych wydatków na realizację recept. Skala miesięcznych oszczędności u ponad połowy respondentów nie przekraczała 50 zł, a ponad jedna czwarta ankietowanych seniorów wskazała na spadek wydatków oscylujący w granicach od 50 do 100 zł. 

Młodszy senior w Europie

Polski program refundacji leków dla seniorów w porównaniu z podobnymi programami refundacyjnymi w Europie plasuje granicę wieku dość wysoko - np. w Wielkiej Brytanii prawo do bezpłatnych leków przysługuje osobom powyżej 60 r.ż., we Francji pacjenci przewlekle chorzy po 65 r.ż. nie ponoszą żadnych opłat za leki, w Niemczech natomiast wdrożono progi dopłat do zakupu produktów leczniczych, po przekroczeniu których wszystkie leki kupowane przez osoby w wieku podeszłym w następnym roku kalendarzowym są wydawane bezpłatnie, a seniorzy inni niż cierpiący na choroby przewlekłe płacą proporcjonalnie do ceny leku, ale nie więcej niż 10 proc.

W sierpniu zeszłego roku Senat przyjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy rozszerzającej założenia programu „Leki 75+”. W założeniu, bezpłatne leki mieli też otrzymywać seniorzy od ukończenia 70 roku życia. Wnioskodawcy wskazywali m.in. na fakt, iż przy statystycznej średniej długości życia mężczyzn w Polsce (73 lata), przeciętny polski emeryt płci męskiej nie dożyje wieku, w którym nabywa prawo do bezpłatnych leków.

Dodatkowe 2 miliony osób?

Obniżenie wieku do progu 70 lat oznaczałoby objęcie programem bezpłatnych terapii dodatkowych 2 mln osób (liczba osób w przedziale wiekowym 70-74, stan na 31.12.2021, GUS). Proponowane zmiany wiązałyby się także ze zwiększeniem wydatków na realizację świadczenia. Obecnie środki przeznaczone na program na lata 2016-2025 plasują się na poziomie 8,33246 mld zł. Rozszerzenie grupy na osoby powyżej 70 r.ż. podniosłoby potrzebną pulę do kwoty 11.4942 mld zł.

Jednak, jak podkreślali eksperci, długofalowo zmiany te przyniosłyby oszczędności ze względu na poprawę stanu zdrowia seniorów, co skutkowałoby mniejszą liczbą interwencji medycznych czy zmniejszoną liczbą hospitalizacji. Projekt został jednak negatywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia - m.in. ze względu na brak wskazania źródła finansowania rozszerzenia programu. Resort zapowiedział jednak prace nad własnym projektem.

Zapowiedź zmian w kierunku objęcia młodszych seniorów bezpłatnym dostępem do leków wydaje się kluczowa w świetle obserwowanych prognoz demograficznych.

- Według GUS w perspektywie do roku 2050 populacja Polski będzie stawała się coraz starsza. Równolegle do przewidywanego spadku liczby ludności o 4,3 mln osób do roku 2050, będzie wzrastać liczba ludności w wieku senioralnym – w 2050 r. w Polsce będzie już mieszkać 13,7 mln osób w wieku 60 i więcej lat. To prawie 40 proc więcej niż w roku 2022 – mówi prof. Piotr Błędowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i dodaje, że skraca się także czas trwania życia w zdrowiu. – Dlatego niezbędne są działania, które usprawnią system kompleksowej opieki nad seniorem w Polsce.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z wizyty w Koninie w zeszłym miesiącu. Nie są pierwszą obietnicą rządzących w związku z rozszerzeniem programu Leki 75+ na młodsze roczniki. Na stronie 122 Polskiego Ładu, w dziale dotyczącym programów na "złotą jesień życia", przewidziane zostały zmiany w programie bezpłatnych leków dla seniorów:

„Darmowe leki 70+: W związku ze skutecznością dotychczasowego programu Leki 75+ (wzrastająca liczba beneficjentów i malejące wydatki osób powyżej 75. roku życia na leki) chcemy umożliwić korzystanie z programu osobom młodszym, a w niektórych kategoriach leków nawet osobom z grupy 60+”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum