Problemy z zerowym VAT w aptekach. Potrzebna interwencja ministra zdrowia

Autor: oprac. LJ • Źródło: NIA02 lutego 2022 08:33

Realizacja recept z zastosowaniem niższych cen od wynikających z obwieszczenia może stanowić potencjalną podstawę do żądania przez NFZ zwrotu refundacji - wskazuje na problemy z zerowym VAT w aptekach Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

Problemy z zerowym VAT w aptekach. Potrzebna interwencja ministra zdrowia
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska apeluje do ministra zdrowia o nowe obwieszczenie refundacyjne Fot. NIA
  • Od 1 lutego obowiązują obniżone stawki VAT na niektóre produkty, również te dostępne w aptekach
  • Przepisy są jednak w kolizji z ustawą o refundacji leków i obowiązkiem realizacji recept przez apteki zgodnie z umową zawartą z NFZ
  • Ta obliguje je do wydania produktów w cenach określonych w obwieszczeniu refundacyjnym
  • NRA apeluje do ministra zdrowia o wydanie nowego obwieszczenia refundacyjnego

Ceny i odpłatności określa obwieszczenie refundacyjne

Od 1 lutego obowiązuje zerowy VAT na niektóre produkty refundowane w aptekach. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło skutki zmian ustawowych dla tych produktów w postaci komunikatu. Ale to nie rozwiązuje problemu.

Naczelna Rada Aptekarska zwróciła się do ministra o pilne wydanie obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, w okresie 1 lutego - 1 lipca 2022 roku obowiązują obniżone stawki VAT na niektóre produkty, także te refundowane w aptekach.

To, które są refundowane, określa wykaz leków refundowanych, zawierający m.in.:

  • poziom odpłatności,
  • urzędową cenę zbytu,
  • wysokość limitu finansowania,
  • wysokość dopłaty pacjenta
  • grupę limitową.

Wydawanie leków refundowanych jest możliwe po zawarciu umowy apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia, pod warunkiem zobowiązania się apteki do przestrzegania limitów, cen oraz odpłatności i dopłat pacjenta w wysokości określonej w obwieszczeniu refundacyjnym.

Ustawa refundacyjna vs ustawa o podatku VAT

W ocenie NRA, wydanie przez ministra zdrowia komunikatu, w którym przedstawia skutki zmian ustawowych dla niektórych produktów, zamiast uregulowania tej kwestii w postaci nowego obwieszczenia, nie jest wystarczające i uniemożliwia aptekom wykonanie w prawidłowy sposób umów zawartych z NFZ.

"Występuje sprzeczność w systemie prawnym wynikająca z obowiązku stosowania przez apteki zmienionych stawek podatku od towaru i usług oraz konieczności realizacji recept według cen określonych w obwieszczeniu ministra zdrowia z 20 grudnia 2021 roku" - napisała Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes NRA, w piśmie do ministra zdrowia.

Apteki mogą mieć problemy z płatnikiem za taką nieprawidłową realizację umowy.

"Realizacja recept z zastosowaniem niższych cen od wynikających z obwieszczenia może stanowić potencjalną podstawę do żądania przez NFZ zwrotu refundacji, natomiast w przypadku realizacji recept według cen zawartych w obwieszczeniu może powodować naruszenie przepisów o podatku od towarów i usług oraz rodzić odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe" - pokazuje paradoks sytuacji szefowa Rady.

W jej ocenie, powstała konieczność wydania przez ministra zdrowia nowego obwieszczenia spełniającego wymagania delegacji ustawowej.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum