AOTM/rynekzdrowia.pl | 02-12-2011 08:42

Prezes AOTM rekomenduje finansowanie terapii po obniżeniu ceny

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej świadczenia opieki zdrowotnej "podanie lenalidomidu we wskazaniu zespoły mielodysplastyczne /mieloproliferacyjne".

Warunkiem utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania jest obniżenie kosztów terapii miesięcznej o co najmniej 50 procent.
 
Terapia powinna być skierowana do populacji pacjentów ze zidentyfikowaną i potwierdzoną aberracją chromosomalną del(5q) i niedokrwistością wymagającą przetoczeń, w przeiegu zespołów mielodysplastycznych/mieloproliferacyjnych.

Wyniki dostępnych badań klinicznych wskazują na potwierdzoną skuteczność lenalidomidu u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z delecją na chromosomie 5., u których lenalidomid hamuje proliferację niektórych nowotworowych komórek hematopoetycznych, w tym komórek szpiczakowych i tych z delecjami w obrębie chromosomu 5. Lenalidomid istotnie zwiększa jakość życia pacjentów z MDS i pozwala uniezależnić się od przetoczeń. 


Równocześnie, z uwagi na wysokie koszty wnioskowanej technologii, prezes Agencji uważa za wskazane znaczące obniżenie kosztów terapii miesięcznej, o co najmniej 50 proc., sugerując możliwości zastosowania mechanizmów podziału ryzyka (risk sharing schemes) oraz umieszczenie leku w programie lekowym.Więcej: www.aotm.gov.pl

Prezes Agencji rekomenduje zmianę sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego "Trastuzumab we wskazaniu rak żołądka" poprzez finansowanie go w ramach programu terapeutycznego, pod warunkiem obniżenia ceny leku o 50 proc.


Trastuzumab w skojarzeniu z chemioterapią (cisplatyna i fluorouracyl lub kapecytabina) jest wskazany w leczeniu paliatywnym pacjentów z HER2 dodatnim gruczolakorakiem żołądka z przerzutami lub połączenia żołądkowo‐przełykowego, których nie poddawano wcześniej terapii przeciwnowotworowej z powodu choroby rozsianej.


Trastuzumab powinien być stosowany wyłącznie u pacjentów z rakiem żołądka z przerzutami, u których stwierdzono w komórkach guza nadekspresję HER2, określaną jako IHC2+ i potwierdzoną wynikami SISH lub FISH lub przez wynik IHC3+. W diagnostyce guza powinny być zastosowane odpowiednie i zwalidowane metody oceny.


Preparat Herceptin (trastuzumab) jest aktualnie finansowany ze środków publicznych w Polsce w ramach wykazu świadczeń gwarantowanych realizowanych w ramach programu chemioterapii niestandardowej.Więcej: www.aotm.gov.pl