AOTM/rynekzdrowia.pl | 02-12-2011 08:27

Prezes AOTM o lekach immunosupresyjnych

Prezes Agencji nie rekomenduje usunięcia z wykazu świadczeń refundowanych świadczenia opieki zdrowotnej "profilaktyka ostrego odrzucania przeszczepu u pacjentów, którzy otrzymali allogeniczny przeszczep nerki, serca lub wątroby przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną mofetili mycophenolas (m.in. CellCept)".Nie rekomenduje także usunięcia świadczenia "profilaktyka odrzucenia przeszczepu u dorosłych biorców allogenicznych przeszczepów nerek, obarczonych małym lub umiarkowanym ryzykiem immunologicznym odrzucenia przy wykorzystaniu produktów leczniczych zawierających substancję czynną syrolimus (Rapamune)”.


Prezes Agencji uważa równocześnie, zgodnie ze stanowiskiem Rady Konsultacyjnej za wskazane, wprowadzenie odrębnych grup limitowych dla leków o wspólnych mechanizmach działania: inhibitorów kalcyneuryny, inhibitorów mTOR (ang. mammalian target of rapamycin kinase), selektywnych leków hamujących podziały komórkowe (np. mykofenolan mofetylu) i nieselektywnych leków hamujących podziały komórkowe (np. azatiopryna).


Prezes Agencji uważa za wskazane utworzenie grup limitowych proponowanych przez Radą Konsultacyjną.

Z uwagi na zalecane przez ekspertów klinicznych, w wytycznych z dziedziny transplantologii, schematy wielolekowe profilaktyki odrzucenia przeszczepu, wskazane jest podejście mające na uwadze maksymalizację efektywności klinicznej terapii poprzez utworzenie wspomnianych wyżej grup limitowych.

Więcej: www.aotm.gov.pl; www.aotm.gov.pl