MS, Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 28-06-2016 12:55

Preparaty na SM i czerniaka na liście leków refundowanych

Resort zdrowia wpisał sześć innowacyjnych leków na nową listę refundacyjną, która ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. Wśród nich znalazły się dwa leki stosowane w stwardnieniu rozsianym (SM), jeden w raku piersi, jeden w leczenia ostrej białaczki limfocytowej i dwa do leczenia czerniaka.

Preparaty na stwardnienie rozsiane i czerniaka na liście leków refundowanych. Fot. Archiwum

Czerniak, na który w Polsce zapada rocznie 3 tys. chorych powszechnie uważa się za nieuleczalnego, bo w stadium zaawansowanym do niedawna nie było go czym leczyć. Standardowa chemioterapia pomagała 5 proc. pacjentów. Dzięki dwóm nowym lekom, które wejdą od lipca do programów lekowych, wielu pacjentów uzyska szansę na przedłużenie życia.

Pembrolizumab i nivolumab pobudzają układ immunologiczny chorego do zwalczania nowotworu. Oba te preparaty zostały zarejestrowane przez Komisję Europejską stosunkowo niedawno. Decyzja ministra, by wpisać nowe leki na listy refundacyjne, jest tym pilniejsza, że w 2016 r. została zlikwidowana możliwość pomocy potrzebującym pacjentom w ramach tzw. terapii niestandardowej.

Z kolei pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane (SM) otrzymają w ramach programów lekowych dwa nowe leki: Tecfiderę (dimethylis fumaras) i Plegridy (Peginterferonum beta-1a).

Tecfidera to długo oczekiwany lek podawany w formie doustnej o u pacjentów z nawracającymi postaciami SM, w tym z rzutowo-remisyjną postacią.

Lek ten refundowany jest od dawna w w 24 krajach, w tym w USA, w Unii Europejskiej, Kanadzie, Australii i Szwajcarii, a także w Bułgarii i Rumunii. Jest to lek bardzo bezpieczny i skuteczny.

Zgodnie z wynikami najnowszych badań, przedstawionych 18 kwietnia podczas 68 dorocznego spotkania Amerykańskiej Akademii Neurologii (ang. the American Academy of Neurology, AAN) w Vancouver w Kanadzie u ponad połowy pacjentów leczonych tecfiderą nie stwierdzono nawrotów ani pogłębiania się niepełnosprawności w trakcie sześcioletniego okresu badania.

Te wyniki dodatkowo potwierdzają, że wczesne i skuteczne leczenie tym lekiem poprawia długookresowe rezultaty kliniczne.

Z kolei lek plegridy - pierwszy pegylowany interferon 1a, dopuszczony do obrotu w UE w lipcu 2014 r. - należy do klasy terapeutycznej interferonów stosowanych w leczeniu pacjentów z SM i łączy w sobie wysoką skuteczność, korzystny profil bezpieczeństwa i najrzadsze dawkowanie spośród wszystkich dostępnych metod leczenia pierwszej linii. Chorzy lek ten przyjmują bowiem jedynie raz na dwa tygodnie.