Prawie 2,5 roku obserwacji z leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. Wyniki badania

Autor: oprac. LJ • Źródło: Biogen28 marca 2022 19:00

Biogen: po prawie dwóch i pół roku leczenia adukanumabem pacjentów z chorobą Alzheimera obserwowano znaczące zmniejszenie dwóch kluczowych patologii występujących w przebiegu choroby: blaszek beta-amyloidu i stężenia p-tau181 w osoczu.

Prawie 2,5 roku obserwacji z leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. Wyniki badania
Znaczące zmniejszenie dwóch kluczowych patologii występujących w przebiegu choroby Alzheimera Fot. ShutterStock
  • Po 128 tygodniach stosowania adukanumabu u pacjentów w długoterminowej fazie przedłużenia badań fazy III nadal obserwowano znaczące zmniejszenie dwóch kluczowych patologii występujących w przebiegu choroby Alzheimera: blaszek beta-amyloidu i stężenia p-tau181 w osoczu
  • Wyniki z przedłużonych długoterminowych badań fazy III zostały przedstawione podczas tegorocznej Międzynarodowej Konferencji na temat Chorób Alzheimera i Parkinsona Barcelonie
  • Produkt leczniczy Aduhelm (substancja czynna: adukanumab -avawa) nie jest jeszcze zarejestrowany w Unii Europejskiej

Wyniki badania po 2,5 roku obserwacji

Firma Biogen ogłosiła nowe dane wskazujące, że po prawie dwóch i pół roku leczenia (128 tygodni) adukanumabem (aducanumab-avwa) w postaci iniekcji 100 mg/ml do podawania dożylnego, u pacjentów w długoterminowej fazie przedłużenia badań fazy III nadal obserwowano znaczące zmniejszenie dwóch kluczowych patologii występujących w przebiegu choroby Alzheimera: blaszek beta-amyloidu  i stężenia p-tau181 w osoczu.

Dane te pokazują również, że w obu badaniach fazy 3 u pacjentów z obniżonym stężeniem p-tau181 w osoczu po 78 tygodniach, pogorszenie stanu klinicznego  było mniejsze niż u pacjentów, u których stężenie p-tau181 w osoczu nie było obniżone.

Jak informuje firma, dane z długoterminowego przedłużonego badania wykazały, że adukanumab znacząco zmniejszył  ilość blaszek beta-amyloidu do tygodnia 132, oraz że po 128 tygodniach nadal obniżał stężenie p-tau181 w osoczu. U pacjentów, u których usuwanie nadmiaru beta-amyloidu było skuteczniejsze (SUVR niższy niż 1,1 w 78 tygodniu), stwierdzono również większe obniżenie stężenia p-tau181 w 128 tygodniu. Wyniki te wskazują na możliwość utrzymywania się korzyści z leczenia w dłuższej perspektywie czasowej dzięki stałej redukcji blaszek beta-amyloidu.

W obu badaniach fazy III wykazano, że u pacjentów, u których w 78 tygodniu zaobserwowano zmniejszenie stężenia p-tau181 jako eksploracyjnego punktu końcowego, wystąpiło spowolnienie progresji klinicznej we wszystkich czterech klinicznych punktach końcowych (CDR-SB, MMSE, ADAS-Cog13 i ADCS-ADL-MCI) mierzących funkcje poznawcze oraz codzienne funkcjonowanie.

W kontrolowanym placebo okresie badań fazy III częstość występowania ARIA-E (Amyloid Related Imaging Abnormalities - nieprawidłowości radiologiczne związane z beta-amyloidem – wynikające z obrzęku)) w grupie otrzymującej dawkę 10 mg/kg wynosiła 35,2 procent. Była ona wyższa wśród nosicieli APOE ε4 (43 proc.) niż wśród osób niebędących nosicielami (20,3 proc.).

Chociaż większość przypadków ARIA przebiega bezobjawowo, mogą towarzyszyć im poważne objawy (0,3 proc. uczestników w grupie otrzymującej dawkę 10 mg/kg w badaniach fazy 3). Większość zdarzeń (98,2 proc.) związanych z ARIA-E ustąpiła w trakcie badania, najczęściej w ciągu 12-16 tygodni. Firma Biogen jest zaangażowana w kontynuację prac mających na celu dokładniejsze scharakteryzowanie oraz zrozumienie ryzyka wystąpienia ARIA.

Wyniki z przedłużonych długoterminowych badań fazy III zostały przedstawione podczas  Międzynarodowej Konferencji na temat Chorób Alzheimera i Parkinsona (AD/PD 2022), która odbywała się w Barcelonie (Hiszpania) w dniach 15 - 20 marca br.

Adukanumab wskazany w leczeniu choroby Alzheimera

Produkt leczniczy Aduhelm (substancja czynna: adukanumab -avawa) nie jest zarejestrowany w Unii Europejskiej.

Adukanumab jest wskazany w leczeniu choroby Alzheimera. Leczenie przy zastosowaniu preparatu adukanumab należy rozpoczynać u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi lub ze zdiagnozowanym łagodnym stadium otępienia, czyli w populacji, w której rozpoczynano leczenie podczas badań klinicznych.

Nie ma danych dotyczących ani bezpieczeństwa stosowania, ani skuteczności rozpoczynania leczenia we wcześniejszych lub późniejszych stadiach choroby. Wskazanie zostało zatwierdzone w ramach przyśpieszonej ścieżki rejestracyjnej na podstawie zaobserwowanego u pacjentów leczonych produktem adukanumab zmniejszania blaszek β-amyloidu. Dalsze zatwierdzanie tego wskazania może być uzależnione od weryfikacji wykazanych korzyści klinicznych w badaniach potwierdzających.

Adukanumab-avwa jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko β-amyloidowi. Gromadzenie się blaszek β-amyloidu w mózgu jest charakterystyczną cechą będącą przyczyną choroby Alzheimera.

Przyspieszone zatwierdzenie leku przyznano na podstawie danych z badań klinicznych wykazujących wpływ adukanumabu na zmniejszenie blaszek β-amyloidu, biomarkera zastępczego, który z dużym prawdopodobieństwem może przewidywać korzyści kliniczne w tym przypadku spowolnienie postępu pogarszania stanu klinicznego.

Adukanumab może powodować poważne działania niepożądane, w tym nieprawidłowości w obrazowaniu związane z amyloidem, tj. Amyloid RelatedImaging Abnormalities (ARIA), które są częstym działaniem niepożądanym.

Od 2017 r. do 13 marca 2022 r. firmy Biogen i Eisai współpracowały nad rozwojem, komercjalizacją i produkcją adukanumabu. Od 14 marca 2022 r. firma Biogen posiada wyłączne uprawnienia decyzyjne w zakresie rozwoju, komercjalizacji i wytwarzania adukanumabu. 

W 2022 r. firmy będą kontynuować porozumienie o podziale zysków i strat w skali globalnej, z zastrzeżeniem ograniczenia wydatków firmy Eisai na rok 2022. 

Firma Eisai będzie od dnia 1 stycznia 2023 r. uprawniona do wielostopniowej opłaty licencyjnej od sprzedaży netto adukanumabu.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum