Pracodawcy RP: nowe przepisy podniosą koszty funkcjonowania aptek

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 26 sierpnia 2019 08:24

- Zaproponowane przez resort zdrowia przepisy w projekcie rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept są, niestety, wymierzone przeciwko tym podmiotom zapewniającym pacjentom dostęp do produktów refundowanych - twierdzą w swoim stanowisku Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP: nowe przepisy podniosą koszty funkcjonowania aptek
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Jak wskazuje ta organizacja, „NFZ posiada dominującą rolę, wobec czego dodatkowe podnoszenie wysokości kar, których wielkość jest nieadekwatna do uchybień i zupełnie nieskorelowana z wysokością urzędowych marż detalicznych na produkty refundowane, jest nie do przyjęcia. W konsekwencji takiego działania projektowane zmiany przyczynią się do znaczącego zwiększenia kosztów aptek” - czytamy w stanowisku Pracodawców RP.

„Obecnie, z uwagi na niski poziom urzędowych marż na produkty refundowane, działalność ta jest podejmowana przez apteki na granicy opłacalności, a propozycja zaostrzenia kar o 200% w stosunku do aktualnie przewidzianych kar jest nieuzasadniona i wysoce niewspółmierna do ciężaru gatunkowego ewentualnych nieprawidłowości” - wskazują autorzy stanowiska.

Ich zdaniem „kara umowna została (...) przewidziana tak, że będzie stanowiła iloczyn przypadków stwierdzonych nieprawidłowości, co w efekcie może skutkować znacznym obciążeniem finansowym podmiotów prowadzących apteki - i to niezależnie od stopnia zawinienia podmiotu”.

Pracodawcy RP ubolewają, że „w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w żaden sposób nie odniesiono się do kwestii podniesienia wysokości kar i zasadności takiej zmiany. Nie wskazano nawet, dlaczego aktualnie obowiązująca regulacja nie jest wystarczająca do osiągnięcia celu i w żaden sposób nie uzasadniono projektowanych zmian w tym zakresie”.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum