LJX/ Rynek Zdrowia | 02-12-2014 13:31

Poznaliśmy zwycięzców Prix Galien Polska 2014

Znamy zwycięzców tegorocznej polskiej edycji Prix Galien. Największym zaskoczeniem nie są wyłonieni laureaci, ale to, że kapituła konkursu zadecydowała o nieprzyznaniu nagród we wszystkich kategoriach.

Jak w swoim podsumowującym przemówieniu powiedział prof. Piotr Kuna, jest to najlepszy dowód na niezawisłość Kapituły. Spośród pięciu kategorii i czterech podkategorii wybrano trzy firmy, które - zdaniem jury - przedstawiły produkty najbardziej adekwatne do określenia mianem "innowacji".

W kategorii innowacyjny produkt leczniczy stosowany w lecznictwie zamkniętym zwyciężyła firma Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. zgłaszając sofosbuwir, wskazany do leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (pWZW C) u dorosłych. Nagrodę wręczał prof. Andrzej Horban.

W kategorii innowacyjny produkt leczniczy oznaczony jako sierocy, za największą innowację uznano brentuksymab vedotin firmy Takeda stosowany w leczeniu osób dorosłych z chłoniakiem Hodgkina. Nagrodę wręczał wiceprzewodniczący kapituły konkursu, prof. Cezary Szczylik.

Ostatnią, nagrodzoną kategorią jest innowacyjna szczepionka. Laur zwycięzcy otrzymała firma Novartis, zgłaszając  innowacyjną szczepionkę przeciw inwazyjnej chorobie meningokokowej. Medal złotego Galena wręczała prof. Waleria Hryniewicz.