Posiedzenie Rady Przejrzystości

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 13 sierpnia 2013 13:31

W poniedziałek (12 sierpnia) obradowała Rada Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych. Podczas posiedzenia zostały przygotowane stanowiska w sprawie oceny leków: Fabrazyme (agalzydaza beta), Duodart (dutasteryd + tamsulosyny chlorowodorek) oraz Vidaza (azacytydyna).

Posiedzenie Rady Przejrzystości
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Rada Przejrzystości uważa za niezasadne objęcie refundacją produktu leczniczego Fabrazyme (agalzydaza beta) we wskazaniu długotrwała enzymatyczna terapia zastępcza u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Fabry'ego (niedobór alfa-galaktozydazy A), w ramach programu lekowego: "Leczenie choroby Fabry'ego".

Rada Przejrzystości uznała również, za zasadne objęcie refundacją leku Duodart (dutasteridum+tamsulosini hydrochloridum) we wskazaniu: leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom z 30% odpłatnością, pod warunkiem wprowadzenia proponowanego instrumentu podziału ryzyka.

Rada uważa także za zasadne objęcie refundacją leku Vidaza (azacytydyna) we wskazaniu: leczenie pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych, z: zespołami mielodysplastycznymi (ang. myelodysplastic syndromes, MSD) o pośrednim-2 i wysokim ryzyku, przewlekłą białaczką mielomonocytową, ostrą białaczką szpikową, w katalogu substancji czynnych stosowanych w chemioterapii nowotworów, w ramach odrębnej grupy limitowej i wydawanie go pacjentom bezpłatnie, pod warunkiem wprowadzenia instrumentu dzielenia ryzyka, w celu obniżenia kosztów terapii do poziomu efektywności kosztowej.

Więcej: www.aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum