URPL/ Rynek Zdrowia | 21-05-2013 16:53

Polsko-cypryjskie porozumienie w sprawie leków podpisane

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak podpisał porozumienie o współpracy z dyrektorem Arthurem Isseyegh, reprezentującym cypryjski organ kompetentny ds. produktów leczniczych - Pharmaceutical Services.

Dokument ten jest formalnym zawiązaniem dotychczasowych kontaktów, które zostały zapoczątkowane podczas prezydencji sprawowanych przez Trio: Polska, Dania i Cypr.

W ramach nowego porozumienia strony zobowiązały się do rozwoju i rozszerzania współpracy poprzez: wymianę wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny i dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, monitorowanie ich bezpieczeństwa stosowania (pharmacovigilance), wzajemnego wsparcia przy przeprowadzaniu inspekcji badań klinicznych i pharmacovigilance, a w szczególności wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.

Porozumienie zostało zawarte na okres 3 lat.

Więcej: http://www.urpl.gov.pl/