Polska Akademia Nauk i Infarma podpisały list intencyjny o współpracy

Autor: oprac. JJ • Źródło: Rynek Zdrowia01 lipca 2022 16:40

30 czerwca 2022 r. Polska Akademia Nauk i Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA podpisały list intencyjny o współpracy, która ma przyczynić się do pobudzania procesów innowacyjnych, integracji środowiska naukowego i biznesowego.

Polska Akademia Nauk i Infarma podpisały list intencyjny o współpracy
Nienke Feenstra, prezes INFARMA oraz prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN podpisali umowę o współpracy. Fot. Mat. prasowe INFARMA
  •  Umowa pomiędzy INFARMA i Polską Akademią Nauk ma przynieść długofalowe działania edukacyjne skierowane do interesariuszy i opinii publicznej w zakresie ochrony zdrowia
  • Współpraca ma przyczynić się do pobudzania procesów innowacyjnych, a także lepszego rozumienia wzajemnych potrzeb środowiska naukowego i biznesowego
  • W ramach wspólnych działań INFARMA i PAN planowane jest m.in. przygotowanie ekspertyz zawierających analizy oraz wskazania najważniejszych kierunków zmian systemowych dotyczących wybranych aspektów systemu ochrony zdrowia w Polsce
  • INFARMA chce zerwać z ogólnym przekonaniem, że zdrowie to wydatek - zdrowie to przede wszystkim inwestycja w rozwój społeczny i gospodarczy

Wsparcie systemu ochrony zdrowia

Głównym celem podjętej inicjatywy są długofalowe działania edukacyjne skierowane do interesariuszy i opinii publicznej w zakresie ochrony zdrowia. W preambule listu intencyjnego wyróżniono, że współpraca ma przyczynić się do pobudzania procesów innowacyjnych, a także lepszego rozumienia wzajemnych potrzeb środowiska naukowego
i biznesowego.

W imieniu obu instytucji list intencyjny podpisali:

  • prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk
  • prof. Stanisław Czuczwar, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk
  • Nienke Feenstra, prezes Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
  • Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

W uroczystości wziął także udział prof. Romuald Zabielski, wiceprezes PAN nadzorujący Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.


Jak podkreślał podczas spotkania prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, system ochrony zdrowia w Polsce wymaga wielostronnego wsparcia.

- Ekspertyzy naukowe i doradztwo specjalistów z różnych dziedzin pomogą wesprzeć osoby decydujące o przyszłym kształcie i rozwoju służby zdrowia. Dlatego cieszy nas podjęta współpraca publiczno-prywatna, dzięki której analizy i wskazania naszych ekspertów będą merytorycznym wsparciem skierowanym do opinii publicznej lub polityków – mówił profesor Duszyński.


Przygotowanie ekspertyz i wskazanie kierunków najważniejszych zmian

W ramach wspólnych działań planowane jest m.in. przygotowanie ekspertyz zawierających analizy oraz wskazania najważniejszych kierunków zmian systemowych dotyczących wybranych aspektów systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności zdrowia publicznego oraz jego powiazań́ z medycyną naprawczą, otoczeniem społecznym i gospodarką.

- Wierzę, że współpraca sfery nauki i biznesu może przyczynić się znacząco do rozwoju innowacji, a także wypracowania konstruktywnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia - podkreśliła Nienke Feenstra, prezes Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Dodała: - Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyczyni się do przygotowania polskiego systemu opieki zdrowotnej na przyszłe wyzwania, mające wpływ na zdrowie publiczne, takimi jak starzenie się społeczeństwa czy malejąca liczba pracowników ochrony zdrowia, przy jednoczesnym wykorzystaniu nowych technologii. Taki jest nasz cel.

Prezeska Związku podkreślił, że INFARMA od lat się aktywnie uczestniczyć w dialogu publicznym, a także współpracować ze wszystkimi interesariuszami nie tylko w zakresie polityki lekowej, ale również całego systemu ochrony zdrowia. - Tym bardziej cieszy nas współpraca z najważniejszą instytucją naukową w Polsce jaką jest Polska Akademia Nauk – dodała .

Jak mówił Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku, INFARMA chce zerwać z ogólnym przekonaniem, że zdrowie to wydatek - zdrowie to inwestycja w rozwój społeczny i gospodarczy.

- Obecnie nasz system musi sprostać nowym wyzwaniom tj. zwiększonemu zapotrzebowaniu na świadczenia zdrowotne wynikające z zaciągniętego długu zdrowotnego a także społecznym i gospodarczym konsekwencjom wojny w Ukrainie w tym przebywającym na terenie Polski uchodźcom – dodał Byliniak. Podkreślił, że otwarty dialog, wymiana doświadczeń i szeroka współpraca z Polską Akademią Nauk pozwoli na wypracowanie rozwiązań mających znaczenie nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale również dla gospodarki.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum